20104 Sopimushenkilöstön vastaavan kouluttajan pedagoginen koulutus

Sopimushenkilöstökoulutus
Kurssiaika:
28.11.2022 - 30.11.2022
Hakuaika:
15.10.2021 - 08.11.2022
Kurssipaikka:
Alueellinen / Jyväskylä
Accessibility