30618 Biologisten uhkatilanteiden havainnointi ja tartuntateiden katkaisu sekä suojautuminen

Varautumiskoulutus
Toimialakohtainen ja valtakunnallinen koulutus
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan varautumiskoulutus
Kurssiaika:
21.09.2021 - 22.09.2021
Hakuaika:
-
Kurssipaikka:
Kuopio
Accessibility