menu close
Varautumiskoulutus
Peruskurssit, kuntien ja alueellinen varautumiskoulutus

Yhteistoiminta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
30532

Ajankohta:
27.02.–28.02.2024
Paikka:
Helsinki
Hakuaika:
09.11.2023–18.02.2024
Ajankohta:
09.04.–10.04.2024
Paikka:
Varsinais-Suomi
Hakuaika:
09.11.2023–26.03.2024
Ajankohta:
28.05.–29.05.2024
Paikka:
Tampere
Hakuaika:
13.11.2023–14.05.2024
Ajankohta:
13.08.–14.08.2024
Paikka:
LSSAVin alueella
Hakuaika:
09.11.2023–30.07.2024
Ajankohta:
20.08.–21.08.2024
Paikka:
Hämeenlinna
Hakuaika:
09.11.2023–06.08.2024
Ajankohta:
10.09.–11.09.2024
Paikka:
Oulu
Hakuaika:
09.11.2023–27.08.2024
Ajankohta:
24.09.–25.09.2024
Paikka:
Pelastusopisto
Hakuaika:
09.11.2023–03.09.2024
Ajankohta:
26.11.–27.11.2024
Paikka:
Uusimaa
Hakuaika:
09.11.2023–12.11.2024
Ilmoittautuminen
Ajankohta:
09.04.–10.04.2024
Paikka:
Varsinais-Suomi

Tarkemmat tiedot

Kohderyhmä:
Kuntien, kuntayhtymien, hyvinvointialueiden, pelastustoimen sekä valtion paikallis- ja aluehallinnon viranhaltijat, luottamushenkilöt ja järjestöjen edustajat. Keskeisistä julkisista palveluista vastaavat viranhaltijat.

Osaamisvaatimukset
Varautumisen peruskurssin käyneet tai vastaavan tiedon hallitsevat toimijat.

Kurssin tavoitteet

Kurssin jälkeen osallistujat:

  • omaavat syvemmän tietopohjan valmiussuunnittelusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä
  • kykenevät toteuttamaan ja kehittämään yhteistyötä paikallisten ja alueellisten toimijoiden sekä viranomaisten välillä
  • omaavat syvemmän osaamisen tason häiriötilanteiden hallintaan sekä poikkeusoloihin liittyviin asiasisältöihin

Kurssin sisältö
Kurssi syventää ja täydentää Varautumisen peruskurssin tietoja. Keskeisenä asiasisältönä on yhteistoiminta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Kurssi sisältää lyhyen ajankohtaiskatsauksen varautumisasioihin.
Yhteistoiminta- ja varautumiskysymyksiä tarkastellaan seuraavista näkökulmista

  • valmiussuunnittelu
  • uhkien ja riskien arviointi (ketjuuntuminen ja riippuvuussuhteet)
  • toimijaverkostot (johtovastuut ja yhteistoiminta)
  • poikkeusolojen keskeiset vaikutukset yhteiskuntaan

Kurssin laajuus
Kurssin opintopistemäärä (op) on 0,5 opintopistettä.

Opetusmenetelmät
Kurssi sisältää luentoja, ryhmäkeskusteluja ja harjoituksia.

Kustannukset:
Kurssi ja kurssimateriaali ovat maksuttomia. Lähettävät organisaatiot vastaavat osallistujiensa muista kustannuksista (matkat, majoitus, päivärahat ym.)

Lisätiedot

Pelastusopisto, opintosihteeri, puh. 0295 453 557

Ilmoittautumalla suostut siihen. että keräämme henkilötietojasi kurssin osallistujavalintaa ja kurssihallintoa varten. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.