menu close
Sopimushenkilöstökoulutus

Vastaavan kouluttajan neljän kurssin koulutuspaketti
20117

Ajankohta:
22.01.–26.01.2024
Paikka:
Alueellinen / Rovaniemi
Hakuaika:
30.10.–31.12.2023
Kurssin kuvaus
Tähän koulutukseen osallistumalla saat kurssikohtaisen kouluttajakoulutuksen neljään kurssiin: Pelastustoiminnan peruskurssi, EA-&EVY-kurssit, PVAT1-kurssi sekä Tieliikennepelastamisen kurssi.
Ilmoittautuminen
Ajankohta:
22.01.–26.01.2024
Paikka:
Alueellinen / Rovaniemi
Ilmoittaudu koulutukseen »
Valinnat pyritään julkaisemaan viikko hakuajan päättymisen jälkeen.

Tarkemmat tiedot

Kohderyhmä

Kouluttajat, jotka aikovat Pelastustoiminnan peruskurssin, Tieliikennepelastamisen kurssin, EA-&EVY- kurssien sekä PVAT1-kurssin vastaavaksi kouluttajaksi.

Saadakseen koulutukseen osallistumisesta vastaavan kouluttajan pätevyyden, osallistujan tulee: 

 • olla suorittanut pelastustoimen ammattitutkinnon tai hänen tulee olla päätoiminen opettaja, jolla on ammattiopettajapätevyys (ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot 60 op) ja pelastusalan sopimushenkilöstön koulutus 
 • olla suorittanut vastaavan kouluttajan pedagogisen koulutuksen / AHOT. T.
 • täyttää pelastusopiston sopimushenkilöstön opetussuunnitelman mukainen aihekohtaisen vastaavan kouluttajan valintaperusteet

Mukaan tarvittava varustus ja välineistö

Henkilökohtaiset suojavarusteet ja Koulumaali - oppimisympäristöön kirjautumista ja aineistoon tutustumista varten tarvitset mukaan kannettavan tietokoneen / tabletin.

Ennen koulutusta

Osallistujan tulee varmistaa, että hänellä on pääsy alueelliselle Koulumaali -kurssille.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen jälkeen vastaava kouluttaja osaa

Tiedollisella tasolla

 • perustella kurssin merkityksen sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmässä
 • kertoa kuinka kurssi organisoidaan
 • kertoa, miten kurssiin liittyvät luennot, harjoitukset, tehtävät, itsenäinen opiskelu ja arviointi toteutetaan
 • perustella kurssilaisten, kouluttajien ja kurssiin liittyvien oppimateriaalien valinnat

Taidollisella tasolla

 • käyttää Koulumaali-oppimisympäristöä kurssin toteuttamisessa
 • (toteuttaa kurssin osaamistavoitteita tukevia harjoituksia, mikäli koulutukseen liittyy harjoituksellinen osuus)

Asenteellisella tasolla

 • toimia esimerkillisesti pelastusalan arvojen mukaisesti
 • luoda mahdollisimman hyvät olosuhteet ja oppimisympäristöt oppimiselle
 • tukea omalla toiminnallaan mahdollisimman hyvää yhteistyötä ammatti- ja sopimushenkilöstön välillä

Koulutuksen sisältö

 • Sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä ja kurssin sijoittuminen koulutusjärjestelmään
 • Kurssin opetus- ja toteuttamissuunnitelma
 • Vastaavan kouluttajan tehtävät kurssin organisoimiseksi ja toteuttamiseksi
 • Kurssin oppimateriaali Koulumaalissa

Opetusmenetelmät

aktivoivat luennot, pienryhmätyöskentely, demonstraatio

Koulutukset 2024

22.-26.1. Rovaniemi

Viikon aikana järjestetään neljä (4) eri vastaavan kouluttajan koulutusta, joista voit valita haluamasi koulutukset tai suorittaa ne kaikki 

Maanantai 22.1. on kaikille yhteinen päivä kaikille. Silloin käsitellään vastaavan kouluttajan tehtäviä kurssin järjestämiseksi, sekä koulumaalin käyttöä. Saadaksesi vastaavan kouluttajan pätevyyden sinun tulee osallistua maanantain koulutukseen sekä aihekohtaiseen koulutukseen niiden aiheiden osalta, joihin haluat vastaavan kouluttajan pätevyyden. 

- Pelastustoiminnan peruskurssin vastaavan kouluttajan koulutus (ma 9:00 – ti 12:00). 
- Tieliikennepelastamisen kurssin vastaavan kouluttajan koulutus (ma+ti 12:00 – ke 12:00).
- EA- & EVY- kurssien vastaavan kouluttajan koulutus (ma+ke 12:00 – to 16:30). 
- PVAT1-kurssin vastaavan kouluttajan koulutus (ma+pe 8:15-15:30). 

Esimerkiksi mikäli tavoitteesi on saada EA- ja EVY-kurssien vastaavan kouluttajan pätevyys, sinun tulee osallistua maanantain lisäksi koulutukseen keskiviikko iltapäiväksi (12:00-16:30) sekä torstai päiväksi (8:15 – 16:30). 

Kurssin hinta

Koulutuksen hinta on 498 €/osallistuja (alv. 0%, veroton koulutuspalvelu). Hinta sisältää ohjelmaan merkityt kahvit/ruokailut. Majoitus on omakustanteinen.
Hinnoitteluun on sovellettu Sisäministeriön asetusta Pelastusopiston maksullisista suoritteista (1040/2022, 1§). Hinnat tarkentuvat loppuvuodesta 2023 maksuasetuksen valmistuttua.

Peruutukset

Osallistumisen peruminen onnistuu ilmoitusvahvistuksen kautta maksutta ilmoittautumisaikana. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % kurssimaksusta.

Lisätiedot

Toteutukseen ja sisältöön liittyvät asiat
Suunnittelija Jari Ruotsalainen, jari.ruotsalainen@pelastusopisto.fi, 0295 453 407

Hakemiseen liittyvät asiat
opintosihteeri Janika Tolvanen, sopimushenkilostokoulutus@pelastusopisto.fi tai 0295 453 548