menu close
Varautumiskoulutus
Peruskurssit, kuntien ja alueellinen varautumiskoulutus

Valmiussuunnittelun peruskurssi
30058

Ajankohta:
05.06.–06.06.2024
Paikka:
Kurssi 1 (Pelastusopisto, 1. jakso)
Hakuaika:
17.01.–15.05.2024
Ajankohta:
22.08.–22.08.2024
Paikka:
Kurssi 1 (Etä, 2. jakso)
Hakuaika:
Ajankohta:
10.09.–11.09.2024
Paikka:
Kurssi 1 (Pelastusopisto, 3. jakso)
Hakuaika:
Ajankohta:
02.10.–03.10.2024
Paikka:
Kurssi 2 (Mikkeli, 1. jakso)
Hakuaika:
17.01.–11.09.2024
Ajankohta:
22.10.–22.10.2024
Paikka:
Kurssi 2 (Etä, 2. jakso)
Hakuaika:
Ajankohta:
13.11.–14.11.2024
Paikka:
Kurssi 2 (Mikkeli, 3. jakso)
Hakuaika:
Kurssin kuvaus
Kurssi antaa perusteet varautumistyöhön ja valottaa laajasti valmiussuunnitelmaprosessia, sekä siihen liittyviä asiakokonaisuuksia ja yhteistyötahoja. Kurssilla käsitellään valmiussuunnittelua ja sen yhteensovittamista. Kurssi antaa valmiuksia valmiussuunnitelman laatimiseen ja organisaation eri toimialojen varautumisen yhteensovittamiseen.
Ilmoittautuminen
Ajankohta:
22.08.–22.08.2024
Paikka:
Kurssi 1 (Etä, 2. jakso)

Tarkemmat tiedot

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu julkisen sektorin organisaatiossa työskenteleville valmiussuunnittelusta vastaaville viran- ja toimenhaltijoille. Kurssi soveltuu myös varautumisen ja valmiussuunnittelun tietoja laajasti työssään tarvitseville viran- ja toimenhaltijoille.

Kurssin tavoitteet
Kurssin jälkeen osallistujat

  • osaavat selittää varautumisen keskeisen lainsäädännön ja sen määrittämät vastuut varautumisessa sekä eri suunnitelmien, uhka-arvion ja yhteistyön merkityksen varautumisessa
  • osaavat arvioida tietosuojan ja -turvan merkityksen toiminnassa
  • osaavat tunnistaa valmiussuunnittelun osana kokonaisturvallisuutta
  • osaavat soveltaa kurssilla käsiteltyjä asiasisältöjä omaan varautumistyöhönsä sekä pystyvät aloittamaan valmiussuunnittelun ja/tai kehittämään voimassa olevia suunnitelmia

Valintaperusteet:
Osallistujat valitaan hakijoiden työhön kuuluvia valmiussuunnittelutehtäviä painottaen. Hakuvaiheessa on kiinnitettävä huomiota perustelujen laadintaan.
Osallistujien vähimmäismäärä kurssille on 12 ja maksimi 30 henkilöä. Pelastusopisto valitsee kurssille osallistujat.

Asiasisältö ja toteutus:
Kurssin sisältöalueita ovat varautumista ohjaava lainsäädäntö ja keskeiset valmiussuunnittelua ohjaavat asiakirjat, valmiussuunnittelun yleiset periaatteet, valmiussuunnitelman rakenne, uhkien arviointi, valmiussuunnitteluun ja häiriötilanteen hallintaan liittyvät yhteistoimintajärjestelyt, huoltovarmuusjärjestelyt ja poikkeusolojen varautumisen erityispiirteet.

Kurssi toteutetaan kahtena kaksipäiväisenä lähiopetusjaksona, joiden välissä on yksi etäopetuspäivä. Lähiopetuspäivien välillä osallistujat toteutettavat oman organisaationsa valmiussuunnitteluun liittyvän kehittämistyön. Opetusjaksot sisältävät luentoja, ryhmäkeskusteluja sekä harjoituksia.

Kurssin laajuus:
Kurssin laajuus on 3 opintopistettä.

Todistus:
Kurssin suorittamisesta jaetaan todistus, jonka saaminen edellyttää läsnäoloa koulutuksessa.

Kurssin kustannukset

Kurssi ja kurssimateriaali ovat maksuttomia. Lähettävät tahot vastaavat osallistujien kaikista muista kustannuksista (matkat, majoitus, päivärahat ym.)

Lisätiedot

Valmiussuunnittelun peruskurssi (Pelastusopisto): Yliopettaja Jarmo Haapanen, puh. 0295 453 454
Valmiussuunnittelun peruskurssi (Mikkeli)
Vanhempi opettaja Petri Huupponen, puh. 0295 453 481
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pelastusopisto.fi

Pelastusopisto, opintosihteeri, puh. 0295 453 557
varautumiskoulutus@pelastusopisto.fi

Ilmoittautumalla suostut siihen. että keräämme henkilötietojasi kurssin osallistujavalintaa ja kurssihallintoa varten. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.