menu close
Sopimushenkilöstökoulutus

Pedagogiska utbildningen för ansvariga utbildare
20104

Ajankohta:
21.05.–23.05.2024
Paikka:
Regional / Mariehamn
Hakuaika:
31.10.2023–21.04.2024
Kursbeskrivning
Utbildningens syfte är, att förbättra de pedagogiska kunskaperna, för de som ska bli ansvariga utbildare. Licensen som Ansvarig utbildare för avtalspersonalen, förutsätter förutom pedagogiska kunskaper, även kursspecifika utbildarkunskaper, vilka man lär sig under de kursspecifika utbilldningarna för utbildare.
Ilmoittautuminen
Vi strävar till att valen av kursdeltagare, meddelas inom en vecka efter att ansökningstiden har gått ut.

Kurssinformation

Målgrupp

Sökande som önskar sig bli ansvariga utbildare för avtalspersonal. Vid urvalet till regionala utbildningar, väljs i första hand de sökande som uppfyller behörighetskraven, från det aktuella området.

Om det finns platser kvar kan även sökande från andra områden väljas
till utbildningen.

Urvalskriterier

Den som söker till pedagogiska utbildningen för ansvariga utbildare bör:

 • ha avlagt examen inom räddningsbranschen eller vara en lärare på heltid med yrkeslärarbehörighet (pedagogiska studier för yrkeslärare 60 sp) och utbildning för avtalspersonal inom räddningsbranschen (kurser i räddningsverksamhet)
 • eller vara en legitimerad hälso- och sjukvårdsperson (lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården [559/1994] 2 §) (kurs i första hjälp och kurs i första insats).

Försvarsmaktens utbildare kan ansöka sig till pedagogiska utbildningar för ansvariga
utbildare enligt samarbetsavtalet mellan Räddningsinstitutet och Försvarsmakten.

Utbildningens mål

Efter att ha genomfört den pedagogiska utbildningen kan den ansvariga utbildaren på

Kunskapsnivå

 • definiera termerna yrkeskunskap och inlärning
 • berätta om faserna för planerandet och förverkligandet av ett inlärningstillfälle och
  motivera betydelsen för inlärningen
 • berätta faserna i en inlärningsdiskussion som följer efter en övning och dessutom
  motivera för dess betydelse för inlärningen.

Färdighetsnivå

 • göra en målgruppsanalys och kunskapsbaserade inlärningsmål för inlärningstillfället
 • välja utbildningsämnen som stöder inlärningsmålen samt lämpliga inlärningsmetoder och miljöer för ämnena
 • övervaka deltagarnas aktivitet under övningen och bedöma deras uppnående av inlärningsmålen
 • genomföra en aktiv och interaktiv föreläsning och simulatorövning
 • leda inlärningsdiskussionen efter ”full-scale” övningen enligt standardfunktionsmodellen.

Attitydnivå

 • agera på ett föredömligt sätt i enlighet med räddningsbranschens värderingar
 • skapa så bra förutsättningar och inlärningsmiljöer som möjligt för inlärningen
 • stöda med sitt eget agerande ett så bra samarbete som möjligt mellan yrkes- och avtalspersonal.

Innehåll och genomförandet av utbildningen

Efter urvalet av deltagarna hålls en orienterande Teams-lektion där det ges instruktioner för att planera undervisningsövningarna (föreläsning och övning) som kommer att hållas under utbildningen.

 • läroplan för avtalspersonal
 • lägga ett kompetensbaserande inlärningsmål (föreläsning)
 • planering och genomförandet av ett inlärningstillfälle (föreläsning)
 • ledning av en inlärningsdiskussion efter övningen (föreläsning)
 • demonstration av en inlärningsdiskussion
 • planering av en föreläsning och en övning
 • genomförandet av föreläsningsövningar och inlärningsdiskussioner av dem
 • genomförandet av övningar och inlärningsdiskussioner av dem
 • kompetensbedömning, skriftligt prov och kontinuerlig bedömning.

Utbildningens omfattning

1 (sp), vilket motsvarar 27 timmars studiearbete

Kurspris

Kurspriset är 513 €/deltagare (moms 0%, skattefri utbildningstjänst). Priset inkluderar undervisning, undervisningsmaterial och lunch under utbildningsdagarna. Avgiften inkluderar inte boende eller middag under närundervisningsdagarna. Prissättningen följer Inrikesministeriets förordning om Räddningsinstitutets avgiftsbelagda tjänster (1230/2023, § 1).

Avbokningar

Avbokning kan göras kostnadsfritt via bekräftelsemeddelandet två veckor före det planerade kurstillfället. På avbokningar som görs senare debiteras 50 % av kursavgiften.

Ytterligare information

Frågor gällande undervisningen Planerare Jari Ruotsalainen,
jari.ruotsalainen@pelastusopisto.fi eller 0295453407

Frågor gällande ansökan till utbildningen Studieombudsman Janika Tolvanen,
sopimushenkilostokoulutus@pelastusopisto.fi eller 0295 453548.