menu close
Pelastustoiminta

Hallityyppisten laajojen kohteiden palot -kurssi
20021

Ajankohta:
20.05.–21.05.2024
Paikka:
Kuopio
Hakuaika:
16.10.2023–21.04.2024
Kurssin tarkoitus
Kurssi perehdyttää kurssilaiset rajusti palavien teollisuushallipalojen ja muiden vastaavien suurtentilojen sammutustaktiikkaan ja -tekniikkaan ja antaa kurssilaisille valmiudet viedä opittua asiaa eteenpäin omassa organisaatiossa. Kurssilta saatua materiaalia kurssilainen pystyy hyödyntämään omassa työpaikkakoulutuksessa.
Ilmoittautuminen

Kurssin tiedot

Hallityyppisten teollisuuskohteiden palodynamiikka sammutustoimenpiteet eroavat ”normaalista” huoneistopaloista:

 • Teollisuuskohteissa on useita erityisvaaroja sekä rakennuksen sortumavaara, mikä tulee huomioida sammutustaktiikkaa valittaessa.
 • Teollisuuskohteissa etäisyydet ovat pitkiä ja tilat sokkeloisia, mikä tulee huomioida alkusammutustiedustelua harkittaessa.
 • Teollisuushallipaloissa savun ja virtausten hallinta korostuu tilan laajuuden ja sokkeloisuuden vuoksi.
 • Virtausreitin yllättävät muutokset, voivat aiheuttaa merkittävää työturvallisuusriskiä.
 • Teollisuushallipaloissa työjohdon vesivirta ei riitä, vaan on käytettävä myös järeää työjohtoa tai vesitykkiä.
 • Sammutusjäteveden määrä on myös huomioitava tilanteissa, missä käytetään paljon sammutusvettä.

Kohderyhmä
Pelastuslaitosten, sopimuspalokuntien, teollisuuslaitosten operatiivinen henkilöstö

Esitietovaatimukset
Pelastaja-/palomiestutkinto tai vastaavat tiedot. Osanottajan terveydentila ja toimintakyky on oltava savusukellusohjeen 48/2007 mukainen.

Kurssin tavoitteet
Kurssin käytyään osallistuja

Ymmärtää:

 • sammutustaktiikan nelikenttämallin hallityyppisissä rakennuspaloissa
 • savukaasujen käyttäytyminen voimakkaissa palotilanteissa
 • savukaasujen eri torjuntamenetelmät
 • työturvallisuuden merkityksen käytettäessä maavesitykkiä ja järeitä suihkuja
 • vaara-alueet ja sortumavaarallisen alueen hallityyppisissä paloissa
 • paloilmoitin- ja sprinklerilaitteiston hyödyntämisen merkityksen 
 • rakenteellisen paloturvallisuuden merkityksen

Osaa:

 • valita soveltuvin osin sammutustaktiikan hallityyppisissä rakennuspaloissa
 • valita soveltuvan sammutustekniikan hallityyppisissä rakennuspaloissa
 • maavesitykin käytön hallityyppisissä kohteissa tehokkaasti ja turvallisesti
 • järeän suihkun käytön hallityyppisissä kohteissa

Kurssin sisältö
Kurssi muodostuu harjoituksista, teorialuennoista sekä niihin liittyvistä käytännön demonstraatioista.

Teoria

 • Rakenteellinen paloturvallisuus ja palotekniset laitteet
 • Savutuuletus ja savujen hallinta teollisuuskohteessa
 • Virtausreitit
 • Sammutustekniikka suurten tilojen sammutuksessa

Harjoitukset

 • Ylipaine ja alipaine savutuuletus ei tiloissa
 • Järeänsuihkun ja vesitykin käyttö
 • Sammutusharjoituksia teollisuushallissa

Kurssin laajuus
16 tuntia

Opetusmenetelmät
Teoria luennot, demonstraatiot ja harjoitukset teollisuuspalosimulaattorissa. Sovelletut harjoitteet teollisuussimulaattorissa.

Peruutusehto
Jos osallistuja peruu osallistumisensa, se on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Sen jälkeen veloitamme 50 % kurssin hinnasta.

Kurssin hinta

Kurssin hinta on 610,00 € / henkilö (alv. 0%, veroton koulutuspalvelu) sisältäen opetuksen, oppimateriaalin ja lounaan sekä kahvit kurssipäivinä.
Hinnoitteluun on sovellettu Sisäministeriön asetusta Pelastusopiston maksullisista suoritteista (1230/2023, 4§).

Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta taydennyskoulutus@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 539

Lisätiedot

Opetukseen liittyvät asiat
Kurssin johtaja Ismo Huttu
puh. 0295453440
etunimi.sukunimi@pelastusopisto.fi

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat
taydennyskoulutus@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 539

Ilmoittautumalla suostut siihen. että keräämme henkilötietojasi kurssin osallistujavalintaa ja kurssihallintoa varten. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.