menu close
Varautumiskoulutus
Peruskurssit, kuntien ja alueellinen varautumiskoulutus

Grundkurs i beredskap (webbkurs)
30503

Ajankohta:
06.05.–06.05.2024
Paikka:
Hakuaika:
20.03.–28.04.2024
Ajankohta:
12.08.–12.08.2024
Paikka:
Hakuaika:
20.03.–04.08.2024
Ajankohta:
07.10.–07.10.2024
Paikka:
Hakuaika:
20.03.–29.09.2024
Kursbeskrivning
Arbetar du i chefs- eller expertuppgifter och arbetar du i en offentlig organisation? Eller har du förtroendeuppdrag i kommunen eller välfärdsområdet eller representerar du organisationsfältet? Behöver du grundläggande information om beredskapsplanering, hantering av störningssituationer och kriskommunikation samt dokumenten som styr beredskapen? Om du svarade ja, är den här kursen avsedd för dig. Grundkursen i beredskap ger dig grundläggande kunskaper om de dokument som styr beredskapen i Finland samt utvecklar förmågan att förbereda sig för störningssituationer och hanteringen av dem.
Ilmoittautuminen
Ajankohta:
12.08.–12.08.2024
Paikka:

Närmare uppgifter

Grundkursen i beredskap som webbkurs ger dig möjlighet att skaffa ovan nämnda kompetens genom självständiga studier. Webbkursen omfattar cirka 7 timmar och tiden för avläggandet är 4 veckor.

Studierna sker på webbplattformen Moodle. Du får en länk till Moodle-plattformen och inloggningsanvisningar. Kursen innehåller information, repetitionsuppgifter och en sluttentamen. Dessutom kan du under två gemensamma frivilliga Teams-handledningsstunder komma och diskutera kursen eller beredskapen med Räddningsinstitutets personal. Du får ett intyg över godkänd kurs.

Till utbildningen kan endast antas personer som uppger sin officiella arbetsrelaterade e-postadress i sina kontaktuppgifter.

Tilläggsuppgifter

Räddningsinstitutets personal på finska, planerare Anu Keränen, etunimi.sukunimi@pelastusopisto.fi

Genom att anmäla dig samtycker du till att vi samlar in dina personuppgifter för valet av kursdeltagare och kursadministrationen. Mer information om behandlingen av personuppgifter finns i dataskyddsbeskrivningen.