menu close
Sopimushenkilöstökoulutus

EA- ja EVY -kurssien vastaavan kouluttajan koulutus
20111

Ajankohta:
12.03.–13.03.2024
Paikka:
PERUTTU / Alueellinen / Vantaa
Hakuaika:
30.10.2023–18.02.2024
Ajankohta:
29.10.–30.10.2024
Paikka:
Alueellinen / Jyväskylä
Hakuaika:
01.03.–29.09.2024
Kurssin kuvaus
Voit toimia Ensiapu- ja Ensivastekurssien vastaavana kouluttajana, kun sinulla on voimassa oleva kouluttajalisenssi. Lisenssin voimassaolo edellyttää tämän koulutuksen lisäksi voimassa olevaa pedagogista pätevyyttä.
Ilmoittautuminen
Ajankohta:
29.10.–30.10.2024
Paikka:
Alueellinen / Jyväskylä

Tarkemmat tiedot

Kohderyhmä

Kouluttajat, jotka aikovat Ensiapu- ja Ensivastekurssien vastaavaksi kouluttajaksi.

Valintaperusteet

Koulutukseen hakijan tulee olla

 • suorittanut vastaavan kouluttajan pedagogisen koulutuksen / AHOT.
 • terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, esim. sairaanhoitaja (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä [559/1994] 2 §).
 • tuntea ensihoito ja pelastustoimi riittävän hyvin
 • olla riittävä kokemus ensihoitotyöstä

Mukaan tarvittava varustus ja välineistö

Koulumaali - oppimisympäristöön kirjautumista ja aineistoon tutustumista varten tarvitset mukaan kannettavan tietokoneen / tabletin.

Ennen koulutusta

Osallistujan tulee varmistaa, että hänellä on pääsy alueelliselle Koulumaali -kurssille.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen jälkeen vastaava kouluttaja osaa

Tiedollisella tasolla

 • perustella kurssin merkityksen sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmässä
 • kertoa kuinka kurssi organisoidaan
 • kertoa, miten kurssiin liittyvät luennot, harjoitukset, tehtävät, itsenäinen opiskelu ja arviointi toteutetaan
 • perustella kurssilaisten, kouluttajien ja kurssiin liittyvien oppimateriaalien valinnat

Taidollisella tasolla

 • käyttää Koulumaali-oppimisympäristöä kurssin toteuttamisessa

Asenteellisella tasolla

 • toimia esimerkillisesti pelastusalan arvojen mukaisesti
 • luoda mahdollisimman hyvät olosuhteet ja oppimisympäristöt oppimiselle
 • tukea omalla toiminnallaan mahdollisimman hyvää yhteistyötä ammatti- ja sopimushenkilöstön välillä

Koulutuksen sisältö

 • Sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä ja kurssin sijoittuminen koulutusjärjestelmään
 • Kurssin opetus- ja toteuttamissuunnitelma
 • Vastaavan kouluttajan tehtävät kurssin organisoimiseksi ja toteuttamiseksi
 • Kurssin oppimateriaali Koulumaalissa

Opetusmenetelmät

aktivoivat luennot, pienryhmätyöskentely, demonstraatio

Koulutukset 2024

12.-13.3. Vantaa

Koulutus perutaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

29.-30.10. Jyväskylä

Huom! Koulutusta seuraavan päivänä 31.10. järjestetään vastaavan kouluttajan pedagoginen jatkokoulutus.

Kurssin hinta

Kurssin hinta on 342,00 € / osallistuja (alv. 0%, veroton koulutuspalvelu). Hinta sisältää opetuksen, oppimateriaalin ja lounaan koulutuspäivinä. Majoitus on omakustanteinen. Hinnoitteluun on sovellettu Sisäministeriön asetusta Pelastusopiston maksullisista suoritteista (1230/2023, 1§).

Peruutukset
Osallistumisen peruminen onnistuu ilmoitusvahvistuksen kautta maksutta ilmoittautumisaikana. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % kurssimaksusta.

Lisätiedot

Toteutukseen liittyvät asiat
Opettaja Jonna Holopainen, jonna.holopainen@pelastusopisto.fi tai 0295 453 444.

Hakemiseen ja majoitukseen liittyvät asiat
Opintosihteeri Janika Tolvanen, sopimushenkilostokoulutus@pelastusopisto.fi tai 0295 453 548.