30504 Varautumisen peruskurssi

Varautumiskoulutus
Peruskurssit, kuntien ja alueellinen varautumiskoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
31.01.2023 - 01.02.2023
14.10.2022 - 13.12.2022
04.04.2023 - 05.04.2023
14.10.2022 - 03.03.2023
25.04.2023 - 26.04.2023
14.10.2022 - 10.03.2023

Kurssin tarkoitus
Toimitko esimies- tai asiantuntijatehtävissä ja työskenteletkö julkishallinnollisessa organisaatiossa? Tai toimitko kunnan luottamustehtävissä tai edustatko järjestökenttää? Tarvitsetko perustietoa valmiussuunnittelusta, häiriötilanteiden hallinnasta ja kriisiviestinnästä sekä varautumista ohjaavista asiakirjoista jatkuvuuden hallinnan sekä varautumisen tietotaidon lisäämiseksi? Jos vastasit kyllä, on tämä kurssi tarkoitettu Sinulle. Varautumisen perusteet -kurssi antaa perustietämyksen Suomen varautumista ohjaavista asiakirjoista sekä kehittää kykyä varautua häiriötilanteisiin ja niiden hallintaan.

Kohderyhmä:
Kuntien, kuntayhtymien ja pelastustoimen sekä valtion paikallis- ja aluehallinnon viranhaltijat, luottamushenkilöt ja järjestöjen edustajat.

Osallistujien vähimmäismäärä kurssille on 12 henkilöä ja maksimi 30 henkilöä. Pelastusopisto valitsee kurssille osallistujat.

Osaamisvaatimukset:
Ei aikaisempia osaamisvaatimuksia.

Kurssin tavoitteet:
Kurssin käytyään osallistuja
*tunnistaa ja löytää kokonaisturvallisuuden sekä varautumisen keskeisimmät käsitteet ja lähteet
*tunnistaa varautumisen keskeisen lainsäädännön ja sen määrittämät vastuut
*tietää yhteiskuntaa uhkaavat merkittävimmät häiriötilanteet
*tunnistaa riskiarvion merkityksen
*tunnistaa valmiussuunnittelun osana kokonaisturvallisuutta
*tunnistaa poikkeusolot ja niihin liittyvät toimivaltuusmuutokset sekä väestönsuojelua koskevat velvoitteet
*osaa selittää johtamisen ja viestinnän merkityksen häiriötilanteen hallinnassa

Kurssin sisältö:
Kurssilla käsitellään kokonaisturvallisuutta, yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa, kansallista riskiarviota ja sen uhkamalleja. Lisäksi paneudutaan varautumisen lainsäädäntöön, valmiussuunnittelun perusteisiin, väestönsuojeluun, häiriötilanteiden hallintaan ja kriisiviestintään sekä tutustutaan poikkeusolojen määritelmiin.

Kurssin laajuus:
Laajuus lähitoteutuksessa noin 15 h ja etätoteutuksessa noin 13 h.

Kustannukset:
Kurssi ja kurssimateriaali ovat maksuttomia. Lähettävät tahot vastaavat osallistujiensa muista kustannuksista (matkat, majoitus, päivärahat ym.)

Lisätietoja:
Pelastusopisto, opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 0295 453 488.

Ilmoittautuminen:
Pääset ilmoittautumaan kurssille sivun alalaidan "Ilmoittaudu tästä"  -linkin kautta.
Tämä ilmoittautuminen kerää henkilötietojasi varautumiskoulutuksen kurssien osallistujavalintaa ja kurssihallintoa varten. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.

Accessibility