20038 Uudet sammutustekniikat

Pelastustoiminta
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
06.06.2023 - 08.06.2023
15.10.2022 - 09.05.2023
06.11.2023 - 08.11.2023
15.10.2022 - 09.10.2023

Kurssin tarkoitus
Perinteisiä letkuselvityksiä kevyempiä sammutusmenetelmiä voidaan hyödyntää laajoissa kohteissa, joissa selvitysmatkat ovat pitkiä (mm. sairaalat, kauppakeskukset). Uudet menetelmät voivat tuoda parannuksia kaupunkikohteiden palontorjuntaan, kun varsinainen palokohde saavutetaan nykyistä nopeammin. Haja-asutusalueilla ensimmäinen kohteeseen saapuva yksikkö voi olla yksikkö, jossa ei ole välineistöä eikä miehistöä perinteisten letkuselvitysten tekoon. Näitä asioita käydään kurssilla läpi ja harjoitellaan täydentäviä sammutusmenetelmiä käytännössä harjoitusalueella eri palosimulaattoreissa. Kurssilta saa sähköistä materiaalia (luentoja ja videoita) oman osaamisen syventämiseen ja jota voi hyödyntää työpaikkakoulutuksessa luennoilla ja harjoituksissa.

Kohderyhmä
Pelastuslaitosten, sopimuspalokuntien, teollisuuslaitosten operatiivinen henkilöstö.

Osaamisvaatimukset
Pelastaja-/palomiestutkinto tai vastaavat tiedot. Savusukelluskelpoisuus ei kaikilla osanottajilla ole välttämätöntä, mutta oltava tiedot ja taidot huoneistopalon sammutustekniikasta sekä kyettävä käyttämään paineilmalaitetta.

Kurssin tavoitteet
Kurssin käytyään osallistuja

Ymmärtää:

  • täydentävien sammutusmenetelmien merkityksen toiminnan tehokkuuden kannalta
  • että tehokas pelastustoiminta voi alkaa myös nopeilla täydentävillä sammutusmenetelmillä
  • työturvallisuuden tärkeyden sammutusmenetelmiä käytettäessä

Osaa:

  • valita oikean käsisammuttimen ja käyttää sitä huoneistopalossa
  • käyttää sammutinleikkuria
  • käyttää UHPS-sammutinta
  • käyttää reppusammuttimia
  • käyttää heittosammuttimia
  • soveltaa sammutusmenetelmiä palon eri tilanteissa

Kurssin sisältö
Kurssi muodostuu sovelletuista harjoituksista, teorialuennoista sekä niihin liittyvistä käytännön demonstraatioista. Pääpaino kurssilla on harjoituksissa, joissa täydentäviä sammutusmenetelmiä sovelletaan käytännössä. Kurssilla annetaan myös käyttökoulutus cobra-sammutinleikkurin ja UPHS:n turvalliseen käyttöön.

Kurssin laajuus
Kurssin kesto on 3 pv/ 25 tuntia.

Opetusmenetelmät
Aktivoivat luennot sekä demonstraatiot ja harjoitukset harjoitusalueella.

Kurssin hinta
Hinta tarkentuu loppuvuodesta 2022 maksuasetuksen valmistuttua. Kurssin hinta on (vanha hinta 1594,00 €) (alv. 0%, veroton koulutuspalvelu) / osallistuja.
Hinta sisältää opetuksen, oppimateriaalin, Pelastusryhmän ensitoimenpiteisiin kuuluvat selvitykset sammutustehtävissä -julkaisun, tilat, harjoitusalueen harjoituskohteet, harjoituksissa tarvittavan kaluston sekä ohjelmaan merkityt lounaat ja kurssin päätöskahvit.
Hinnoitteluun on sovellettu loppuvuodesta julkaistavaa Sisäministeriön asetusta Pelastusopiston maksullisista suoritteista (x/2022, 4§).

Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta taydennyskoulutus@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 539

Peruutusehto
Jos osallistuja peruu osallistumisensa, se on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Sen jälkeen veloitamme 50 % kurssin hinnasta.

Lisätiedot
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssin johtaja Ismo Huttu, ismo.huttu@pelastusopisto.fi tai 0295 453440

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat
taydennyskoulutus@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 539

Ilmoittautuminen
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin "Ilmoittaudu tästä" kautta.

Tämä ilmoittautuminen kerää henkilötietojasi täydennyskoulutuksen kurssien osallistujavalintaa ja kurssihallintoa varten. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.

Accessibility