20056 Toiminta paloteknisillä laitteistoilla

Onnettomuuksien ehkäisy
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
29.05.2023 - 31.05.2023
15.10.2022 - 03.05.2023

Kurssin tarkoitus
Kurssin auttaa ymmärtämään paloteknisten laitteistojen perustoimintaperiaatteita ja antaa valmiuksia käyttää paloteknisiä laitteistoja pelastustoiminnan tukena.

Kohderyhmä
Ensisijaisesti pelastuslaitosten pelastustoimintaa tekevä päällystö ja alipäällystö, myös teollisuuden palopäällystö.
Soveltuu myös pelastuslaitosten valvontahenkilöstölle, jotka työssään ovat laitteistojen kanssa tekemisissä.
Lisäksi soveltuu yksityissektorilla toimivalle henkilöstölle, jotka toimivat paloteknisten laitteistojen kanssa.

Esitietovaatimukset
Pelastaja-, alipäällystö- tai päällystötutkinto ensisijaisille hakijoille, myös muu soveltuva tutkinto.

Valintaperusteet
Kurssille valitaan enintään 12 osallistujaa ensisijaisesti pelastuslaitosten päällystö ja alipäällystö tehtävissä toimivista henkilöistä.

Kurssin tavoitteet
Kurssin tavoitteena on laitteistojen käyttö ja hyödyntäminen pelastustoiminnassa
Kurssin käytyään osallistuja:

  • tuntee paloteknisiin laitteistoihin liittyvät käsitteet
  • ymmärtää paloteknisten laitteistoiden toimintaperiaatteet
  • osaa käyttää paloteknisiä laitteistoja tavanomaisissa kohteissa oikein
  • osaa hyödyntää laitteistoja osana pelastustoimintaa

Kurssin sisältö

  • automaattisen paloilmoittimen rakenne
  • sprinklerilaitteistojen rakenne
  • savunpoistolaitteistojen rakenne
  • operatiivinen toiminta em. laitteistoilla
  • laitteistojen toiminta "tulipaloteatterissa"
  • tilanneharjoituksia em. laitteistoilla

Kurssin laajuus
Kurssin laajuus 23 tuntia.
Kurssi vastaa laajuudeltaan noin 1op (23h kontaktiopetus ja 4h itsenäinen aineistoon tutustuminen)

Opetusmenetelmät
Aktivoivat luennot, demonstraatiot, harjoittavaa opetusta paloteknisillä laitteistoilla.

Kurssin hinta
Kurssin hinta on 769,00€ / osallistuja.
Kurssin hintaan sisältyy luentojen ja harjoitusten lisäksi ohjelmaan merkityt lounaat sekä aloitus- ja päätöskahvit.
Kurssiin liittyvä luento- ja opintomateriaali on saatavana sähköisenä kurssin jälkeen.
Materiaalin latausosoite ilmoitetaan kurssilla.

Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta taydennyskoulutus@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 539

Peruutusehto
Jos osallistuja peruu osallistumisensa, se on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Sen jälkeen veloitamme 50 % kurssin hinnasta.

Lisätiedot:
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssin johtaja Ari Mustonen, ari.mustonen@pelastusopisto.fi tai 0295 453 467

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat
taydennyskoulutus@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 539

Ilmoittautuminen
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin "Ilmoittaudu tästä" kautta.

Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille viikon sisällä hakuajan päättymisestä.

Tämä ilmoittautuminen kerää henkilötietojasi täydennyskoulutuksen kurssien osallistujavalintaa ja kurssihallintoa varten. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.

Accessibility