10226 12 TAST-kertauskurssi

Kansainvälinen koulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
28.11.2023 - 29.11.2023
28.08.2023 - 10.09.2023

Kurssin tarkoitus

Kurssin tarkoitus on ylläpitää kansallisen koulutuspolun jo loppuun kulkeneiden TAST-asiantuntijoiden osaamista. Kurssin aikana päivitetään asiantuntijoiden tietoja, opetetaan uuden kaluston käyttöä ja käydään läpi uusimmat toimintaa ohjaavat määräykset ja ohjeet.

Kurssin sisältö

 • Toimintaa ohjaavat ohjeet ja toimintamallit (ml. FI TAST SOP ja TAST guidance document)
 • Uuden kaluston esittely ja käyttöharjoitus (2 vuoden sisällä hankittu)
 • Jatkokoulutusmahdollisuudet
 • Vaihtuva koulutusteema, esim.
  • Tiedon visualisointi
  • Karttojen rakentaminen
  • Safety & security

Kurssin tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on ylläpitää asiantuntijoiden osaamista kansainvälisiä tehtäviä silmällä pitäen.

Yleisinä oppimistavoitteina on, että

Kurssin jälkeen osallistuja osaa:

 • kertoa TAST SOP:n ja muun toimintaa oleellisesti ohjaavan sisällön pääpiirteittäin
 • käyttää TAST:n uutta kalustoa tehtävän edellyttämällä tavalla
 • määritellä erilaisia jatkokoulutusmahdollisuuksia oman TAST osaamisensa kehittämiseksi

Vaihtuvan koulutusteeman tavoitteet määritellään tapauskohtaisesti.

Kohderyhmä

Kurssin kohderyhmänä on TAST perus- ja jatkokurssit jo suorittaneet tai muutoin TAST toiminnassa jo pitkään mukana olleet henkilöt, osaamisalasta riippumatta.

Esitietovaatimukset

 • Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi (ei räätälöity)
 • TAST-peruskurssi (ent. erikoiskurssi)
 • TAST-jatkokurssi
 • Yllä olevaa osaamista vastaava, muutoin hankittu osaaminen (ratkaistaan tapauskohtaisesti)

Opetusmenetelmät

 • Verkossa suoritettavat ennakkotehtävät (oltava suoritettu viikkoa ennen kurssin alkua)
 • Luennot
 • Ryhmätyöt

Kustannukset

Koulutus, majoitus ja ruokailut ovat osallistujille maksuttomia.

Hakeminen

Hae koulutukseen hakuaikana vastaamalla Webropol-kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/6CFC6AD5019E8DF1

Accessibility