20067 Sopimuspalokunnan päällikkökurssi (kevät)

Sopimushenkilöstökoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
27.01.2023 - 29.01.2023
14.10.2022 - 02.01.2023
18.02.2023 - 19.02.2023
-
27.03.2023 - 31.03.2023
-

Kohderyhmä
Sivutoimiselta ja vapaaehtoiselta henkilöstöltä vaadittavan koulutusjärjestelmän mukaiset yksikönjohtaja-/ryhmänjohtajakurssit hyväksytysti suorittaneet.

Esitietovaatimus
Valitulla täytyy olla hyväksytysti suoritettuna yksikönjohtaja-/ryhmänjohtajakurssi.
Noin kolme viikkoa ennen kurssin alkua lähetettävien ennakkotehtävien laatiminen.

Asiasisältö

Kurssilla käsitellään luennoin ja harjoituksin seuraavia opetusaiheita:

  • pelastushallinto
  • kouluttaminen
  • pelastustoiminnan johtaminen
  • pelastusneuvonta ja tiedottaminen
  • johtamistaito
  • onnettomuuksien ehkäisy
  • pelastustoimen riskienhallintatyö ja turvallisuusjohtaminen
  • opintoihin liittyvä osaamisenkartoitus kurssin lopussa

Valintaperusteet ja hakeminen
Kurssille valitaan 20 opiskelijaa.

Kurssille haetaan Webropol -lomakkeen kautta:
Hakulomake: Sopimuspalokunnan päällikkökurssi 27.1.-31.3.2023 »

Valinnan tulokset pyritään ilmoittamaan viikon sisällä hakuajan päättymisestä.

Lisätietoja kurssista
Sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön pätevyysvaatimukset todetaan Pelastuslaissa ja -asetuksessa (Pelastuslaki 379/2011, 57§ pelastustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011 7§ pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen henkilöstön ja sopimuspalokunnan henkilöstön kelpoisuus).

Kustannukset
Hinta tarkentuu loppuvuodesta 2022 maksuasetuksen valmistuttua. Kurssin hinta on (vanha hinta 1520,00 €/henkilö) (alv:ton koulutuspalvelu). Kurssimaksuun sisältyy opetus, oppimateriaali, majoitus (majoitus vain Kuopion jaksolla) sekä lounas kurssipäivinä.

Hinnoitteluun on sovellettu loppuvuodesta julkaistavaa Sisäministeriön asetusta Pelastusopiston maksullisista suoritteista (x/2022, 4§).

Lisätiedot
Opetukseen liittyvät asiat
Yliopettaja Matti Hurula puh. 0295 453 541

Ilmoittautumiseen tai majoitukseen liittyvät asiat
sopimushenkilostokoulutus@pelastusopisto.fi

Accessibility