20067 Sopimuspalokunnan päällikkökurssi (kevät)

Sopimushenkilöstökoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
27.01.2023 - 29.01.2023
14.10.2022 - 02.01.2023
18.02.2023 - 19.02.2023
-
27.03.2023 - 31.03.2023
-

Kohderyhmä
Sivutoimiselta ja vapaaehtoiselta henkilöstöltä vaadittavan koulutusjärjestelmän mukaiset yksikönjohtaja-/ryhmänjohtajakurssit hyväksytysti suorittaneet.

Esitietovaatimus
Valitulla täytyy olla hyväksytysti suoritettuna yksikönjohtaja-/ryhmänjohtajakurssi.
Noin kolme viikkoa ennen kurssin alkua lähetettävien ennakkotehtävien laatiminen.

Asiasisältö

Kurssilla käsitellään luennoin ja harjoituksin seuraavia opetusaiheita:

  • pelastushallinto
  • kouluttaminen
  • pelastustoiminnan johtaminen
  • pelastusneuvonta ja tiedottaminen
  • johtamistaito
  • onnettomuuksien ehkäisy
  • pelastustoimen riskienhallintatyö ja turvallisuusjohtaminen
  • opintoihin liittyvä osaamisenkartoitus kurssin lopussa

Valintaperusteet ja hakeminen
Kurssille valitaan 20 opiskelijaa.

Haku on päättynyt!

Lisätietoja kurssista
Sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön pätevyysvaatimukset todetaan Pelastuslaissa ja -asetuksessa (Pelastuslaki 379/2011, 57§ pelastustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011 7§ pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen henkilöstön ja sopimuspalokunnan henkilöstön kelpoisuus).

Kustannukset
Kurssin hinta on 1630,00 €/henkilö (alv:ton koulutuspalvelu). Kurssimaksuun sisältyy opetus, oppimateriaali, majoitus (majoitus vain Kuopion jaksolla) sekä lounas kurssipäivinä. Hinnoitteluun on sovellettu Sisäministeriön asetusta Pelastusopiston maksullisista suoritteista (1040/2022, 1§).

Lisätiedot
Opetukseen liittyvät asiat
Yliopettaja Matti Hurula puh. 0295 453 541

Ilmoittautumiseen tai majoitukseen liittyvät asiat
sopimushenkilostokoulutus@pelastusopisto.fi

Accessibility