20106 Savusukelluskurssin vastaavan kouluttajan koulutus

Sopimushenkilöstökoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
20.04.2023 - 20.04.2023
21.11.2022 - 26.03.2023
24.10.2023 - 24.10.2023
01.02.2023 - 01.10.2023

Koulutuksen tarkoitus

Voit toimia Savusukelluskurssin vastaavana kouluttajana, kun sinulla on voimassa oleva kouluttajalisenssi. Lisenssin voimassaolo edellyttää tämän koulutuksen lisäksi voimassa olevaa pedagogista pätevyyttä.

Kohderyhmä

Kouluttajat, jotka aikovat Savusukelluskurssin vastaavaksi kouluttajaksi.

Valintaperusteet

Koulutukseen hakijan tulee olla

 • suorittanut pelastustoimen ammattitutkinnon tai hänen tulee olla päätoiminen opettaja, jolla on ammattiopettajapätevyys (ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot 60 op) ja pelastusalan sopimushenkilöstön koulutus
 • suorittanut vastaavan kouluttajan pedagogisen koulutuksen / AHOT.
 • olla peruskoulutus savusukellukseen (SM 2007)
 • olla savusukelluskelpoinen vaativiin tehtäviin tai aikaisemmin ollut savusukelluskelpoinen vähintään viisi vuotta.

Mukaan tarvittava varustus ja välineistö

Koulumaali - oppimisympäristöön kirjautumista ja aineistoon tutustumista varten tarvitset mukaan kannettavan tietokoneen / tabletin.

Ennen koulutusta

Osallistujan tulee varmistaa, että hänellä on pääsy alueelliselle Koulumaali -kurssille.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen jälkeen vastaava kouluttaja osaa

Tiedollisella tasolla

 • perustella kurssin merkityksen sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmässä
 • kertoa kuinka kurssi organisoidaan
 • kertoa, miten kurssiin liittyvät luennot, harjoitukset, tehtävät, itsenäinen opiskelu ja arviointi toteutetaan
 • perustella kurssilaisten, kouluttajien ja kurssiin liittyvien oppimateriaalien valinnat

Taidollisella tasolla

 • käyttää Koulumaali-oppimisympäristöä kurssin toteuttamisessa

Asenteellisella tasolla

 • toimia esimerkillisesti pelastusalan arvojen mukaisesti
 • luoda mahdollisimman hyvät olosuhteet ja oppimisympäristöt oppimiselle
 • tukea omalla toiminnallaan mahdollisimman hyvää yhteistyötä ammatti- ja sopimushenkilöstön välillä

Koulutuksen sisältö

 • Sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä ja kurssin sijoittuminen koulutusjärjestelmään
 • Kurssin opetus- ja toteuttamissuunnitelma
 • Vastaavan kouluttajan tehtävät kurssin organisoimiseksi ja toteuttamiseksi
 • Kurssin oppimateriaali Koulumaalissa

Opetusmenetelmät

aktivoivat luennot, pienryhmätyöskentely, demonstraatio

Kustannukset

Hinta tarkentuu loppuvuodesta 2022 maksuasetuksen valmistuttua. Kurssin hinta on (vanha hinta 155 € / osallistuja) (alv. 0%, veroton koulutuspalvelu). Hinta sisältää ohjelmaan merkityt kahvit/ruokailut. Majoitus on omakustanteinen. Hinnoitteluun on sovellettu loppuvuodesta julkaistavaa Sisäministeriön asetusta Pelastusopiston maksullisista suoritteista (x/2022, 4§).

Peruutukset
Osallistumisen peruminen onnistuu ilmoitusvahvistuksen kautta maksutta ilmoittautumisaikana. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % kurssimaksusta.

Koulutukset 2023

20.04.2023, Oulu

Koulutus järjestetään Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen Linnanmaan paloasemalla. Osoite: Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, Linnanmaan paloasema, Elektroniikkatie 1, 90590 Oulu.
Oulusta emme ole varanneet avointa majoituskiintiötä koulutuksen ajaksi. Jokainen vastaa omasta majoituksestaan itse.

Hakulomake kevään koulutukseen 20.04.2023» (Haku päättyy 26.3.2023!)

Huom! Koulutusta ennen järjestetään 18.-19.4.2023 Pelastustoiminnan peruskurssin vastaavan kouluttajan koulutus sekä Sopimushenkilöstön vastaavan kouluttajan pedagoginen jatkokoulutus. Kolmen päivän aikana on siis mahdollista osallistua kolmeen eri koulutukseen samassa paikassa.

24.10.2023, Jyväskylä

Tarkemmat tiedot ilmoitetaan, kun haku koulutukseen on avattu.

Haku syksyn koulutukseen 24.10.2023 »  Haku avataan viimeistään 1.2.2023

Lisätiedot

Toteutukseen ja sisältöön liittyvät asiat
Suunnittelija Ville Ala-Kokko, ville.ala-kokko@pelastusopisto.fi, 0295 453 478

Hakemiseen ja majoitukseen liittyvät asiat
opintosihteeri Saara Lipponen, sopimushenkilostokoulutus@pelastusopisto.fi tai 0295 453 548

Accessibility