30199 Peto/VSS -koiranohjaajien peruskurssi PETO1 (P)

Varautumiskoulutus
Toimialakohtainen ja valtakunnallinen koulutus
Sisäministeriön hallinnonalan varautumiskoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
05.06.2023 - 09.06.2023
16.01.2023 - 28.02.2023

Sisältö:
Kurssin tavoitteena on kehittää Peto/VSS-koiranohjaajien osaamista pelastustoimen johtamiin tehtäviin omalla alueellaan. Kurssin painopisteenä on ohjaajan toiminta raunio- ja rakennusetsinnässä.

Kurssin teemoina ovat koirakolta vaadittava osaaminen ja soveltuvuus, Peto/VSS -toiminnan perusteet, turvallisuus ja riskienarviointi, yhteistoiminta pelastustoimen kanssa, kohteen tiedustelu, koirakko- ja ryhmätaktiikat, tehtävätyypit sekä soveltavat harjoitteet.

Kohderyhmä:
Pelastuskoiran ohjaajat, jotka ovat sitoutuneet kouluttautumaan pelastuslaitosten Peto/VSS-koiranohjaajiksi.

Kustannukset:
Kurssi sekä ohjelmassa mainitut ruokailut ja majoitus ovat maksuttomia. Pelastusopisto maksaa osallistujille matkakustannusten korvausta valtion matkustussäännön mukaisesti.

Hakeutuminen:
Kurssille hakeudutaan erillisellä hakulomakkeella. Hakija toimittaa hakemuksensa 28.2.2023 mennessä oman alueensa Peto-vastaavalle. Alueen peto-vastaava toimittaa hakulomakkeet oman alueensa pelastuslaitoksen pelastusviranomaiselle puollettavaksi 10.3.2023 mennessä. Pelastuslaitokset toimittavat hakemukset ja puoltojärjestyksen 22.3.2023 mennessä Pelastusopistolle, joka suorittaa kurssivalinnat ottaen huomioon alueelliset tarpeet.

Lisätiedot:
Pelastusopisto, vanhempi opettaja Petri Tikkanen, puh. 0295 453 486,
opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 0295 453 488

Ilmoittautumalla suostut siihen. että keräämme henkilötietojasi kurssin osallistujavalintaa ja kurssihallintoa varten. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.

Accessibility