10240 11 Muodostelman johtamisen työpaja

Kansainvälinen koulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
14.11.2023 - 15.11.2023
14.08.2023 - 27.08.2023

Kurssin tarkoitus

Muodostelman johtamisen työpajan tarkoituksena on jakaa saatuja kansainvälisen pelastustoiminnan muodostelman johtamisen oppeja eteenpäin muodostelmille. Kurssi on suunnattu kansainväliseen valmiuteen tähtäävien muodostelmien johtotehtävissä (joukkueenjohtajat, joukkueen varajohtajat, yhteyshenkilöt, ICT jne.) työskenteleville henkilöille.

Kurssin sisältö

 • Turvallisuus ja työturvallisuus
 • Työnantajavastuut
 • Katsaus kansainvälisen pelastustoiminnan toimintaympäristöön
 • Viimeaikaiset tehtävät ja niiden opit
 • Muodostelmien toiminnan päivitys

 Kurssin tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on luoda yhteneväiset johtamisen perustoimintamallit kaikille Suomen kansainväliseen pelastustoimintaan osallistuville muodostelmille.

Koulutukseen osallistuttuaan osallistuja osaa:

 • tunnistaa tärkeimmät kansainvälisen pelastusmuodostelman johtamisen erityispiirteet
 • tunnistaa tyypillisimmät kansainvälisen pelastustehtävän koordinaatioon liittyvät toimijat ja osaa selittää niiden tehtävät ja mandaatit.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä on kansallisten, kansainväliseen valmiuteen tähtäävien muodostelmien johdon henkilöstö, mukaan lukien ICT ja logistiikka-asiantuntijat.

Esitietovaatimukset

 • Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi (joko tavanomainen tai räätälöity)

Opetusmenetelmät

 • Lähiopetus
 • Ryhmätyöt
 • Työpajatoiminta

Kustannukset

Koulutus, majoitus ja ruokailut ovat osallistujille maksuttomia.

Hakeminen

Hae koulutukseen hakuaikana vastaamalla Webropol-kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/655C6FECAA3295C1

Accessibility