10225 10 Leiritoimintakurssi

Kansainvälinen koulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
31.10.2023 - 03.11.2023
05.06.2023 - 18.06.2023

Kurssin tarkoitus

Koulutuksen tarkoituksena on parantaa kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijoiden toimintakykyä mahdollisissa kansallisissa ja kansainvälisissä operaatioissa sekä kehittää asiantuntijoiden leiriosaamista. Koulutuksessa syvennetään tuntemusta leiriin liittyvistä varusteista ja leirin ylläpidosta käytännön kautta. Kurssi antaa osallistujalle riittävän osaamisen tason toimia oman osa-alueensa asiantuntijana niin kotimaassa kuin ulkomailla tapahtuvissa onnettomuuksissa.

Kurssin sisältö

 • turvallisuus
 • varastologistiikka ja dokumentaatio
 • matkustaminen ja dokumentaatio
 • leirin suunnittelu ja dokumentaatio
 • leirin pystytys
 • toiminnan ylläpito
 • leirin purku ja pakkaus
 • huoltotoimenpiteet
 • TAST, GFFF-V ja HCP-muodostelmien leirien erityispiirteet

Kurssin tavoitteet

Leiritoiminnan jatkokurssin tavoitteena on kouluttaa henkilöstöä toiminaan leiriasiantuntijan tehtävissä sekä tuoda esille leirin merkitystä osana pelastustoimintaa. Lisäksi tavoitteena on perehtyä syvemmin leirikokonaisuuden suunnitteluun, toimintojen pystyttämiseen, leirikäytäntöjen hallintaan ja leirilogistiikkaan.

Kurssin jälkeen osallistuja osaa:

 • kuvailla pelastusopiston varastologistiikan
 • selittää leirihenkilöstön roolit osana leiritoimintaa
 • selittää pakkaamisen, lastaussuunnitelmien ja kuormakirjojen merkityksen
 • laatia matkasuunnitelman ja pystyy johtamaan matkajärjestelyjä
 • ajaa saattueessa ja tuntee siihen liittyvät käytänteet
 • selittää perusteet leiripaikan valinnasta
 • toteuttaa leirin perustamiseen ja purkamiseen liittyvät tehtävät
 • selittää leirin rakenteen ja sen ylläpitoon liittyvät toiminnot
 • toteuttaa leirikaluston kenttähuoltotoimenpiteet
 • koordinoida leirin pystyttämisen, purkamisen ja pakkaamisen.

 Kohderyhmä

Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssin suorittaneet henkilöt.

 Esitietovaatimukset

 • KVPEL-peruskurssi tai muu vastaava osaaminen (hyväksiluku arvioidaan tapauskohtaisesti)

Opetusmenetelmät

 • Ennakkotehtävänä Moodlessa olevaan materiaaliin tutustuminen
 • Lähiopetus ja käytännön koulutus

 Kustannukset

Koulutus, majoitus ja ruokailut ovat osallistujille maksuttomia.

Hakeminen

Hae kurssille hakuaikana vastaamalla Webropol-kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/9E1EFAE35AEE1761

Accessibility