30058 Kunnan valmiussuunnittelun peruskurssi

Varautumiskoulutus
Peruskurssit, kuntien ja alueellinen varautumiskoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
14.02.2023 - 16.02.2023
14.10.2022 - 31.12.2022
14.03.2023 - 16.03.2023
14.10.2022 - 31.01.2023
25.04.2023 - 26.04.2023
-
23.05.2023 - 24.05.2023
-

Kurssin tarkoitus
On antaa perusteet varautumistyöhön ja valottaa laajasti valmiussuunnitelmaprosessia, sekä siihen liittyviä asiakokonaisuuksia ja yhteistyötahoja. Kurssilla käsitellään kunnan valmiussuunnittelua ja sen yhteensovittamista. Kurssi antaa valmiuksia erityisesti kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan laatimiseen ja kunnan toimialojen varautumisen yhteensovittamiselle.

Kohderyhmä:

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti kunnan valmiussuunnittelusta vastaaville viranhaltijoille ja kuntien valmiussuunnittelun tukemisesta vastaaville alueellisen pelastustoimen henkilöille.
Kurssi soveltuu myös varautumisen ja valmiussuunnittelun tietoja laajasti työssään tarvitseville viran- ja toimenhaltijoille.

Kurssin tavoitteet:
Kurssin jälkeen osallistujat:
*osaavat selittää varautumisen keskeisen lainsäädännön ja sen määrittämät vastuut varautumisessa sekä eri suunnitelmien, uhka-arvion ja yhteistyön merkityksen varautumisessa
*osaavat arvioida tietosuojan ja -turvan merkityksen toiminnassa
*osaavat tunnistaa valmiussuunnittelun osana kokonaisturvallisuutta
*osaavat soveltaa kurssilla käsiteltyjä asiasisältöjä omaan varautumistyöhönsä sekä pystyvät aloittamaan kunnan valmiussuunnittelun ja/tai kehittämään voimassa olevia suunnitelmia

Valintaperusteet:
Osallistujat valitaan hakijoiden työhön kuuluvia valmiussuunnittelutehtäviä painottaen. Hakuvaiheessa on kiinnitettävä huomiota perustelujen laadintaan.
Osallistujien vähimmäismäärä kurssille on 12 ja maksimi 30 henkilöä. Pelastusopisto valitsee kurssille osallistujat.

Asiasisältö ja toteutus:
Kurssin sisältöalueita ovat varautumista ohjaava lainsäädäntö ja keskeiset valmiussuunnittelua ohjaavat asiakirjat, valmiussuunnittelun yleiset periaatteet, valmiussuunnitelman rakenne, uhkien arviointi, valmiussuunnitteluun ja häiriötilanteen hallintaan liittyvät yhteistoimintajärjestelyt, huoltovarmuusjärjestelyt, poikkeusolojen varautumisen erityispiirteet ja häiriötilanneviestinnän perusteet.

Kurssi toteutetaan kahtena lähiopetusjaksona ja niiden välillä toteutettavana valmiussuunnittelun kehittämistyönä. Lähijaksot sisältävät luentoja, ryhmäkeskusteluja sekä harjoituksia.

Kurssin laajuus:
Kurssin laajuus on 3 opintopistettä.

Kustannukset:
Kurssi ja kurssimateriaali ovat maksuttomia. Lähettävät tahot vastaavat osallistujien kaikista muista kustannuksista (matkat, majoitus, päivärahat ym.)

Todistus:
Kurssin suorittamisesta jaetaan todistus, jonka saaminen edellyttää läsnäoloa lähijaksoilla.

Lisätiedot:
Pelastusopisto, opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 0295 453 488.

Ilmoittautuminen:
Pääset ilmoittautumaan kurssille sivun alalaidan "Ilmoittaudu tästä"  -linkin kautta.

Tämä ilmoittautuminen kerää henkilötietojasi varautumiskoulutuksen kurssien osallistujavalintaa ja kurssihallintoa varten. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.

Accessibility