30115 Kunnan kriisijohtamiskoulutus

Varautumiskoulutus
Peruskurssit, kuntien ja alueellinen varautumiskoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
-
-

Kurssin aika ja paikka
Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena tai kuntien järjestämissä tiloissa. Kunnat varaavat koulutuspäivät Pelastusopiston tarjoamista ajankohdista.
Vuonna 2023 kunnan kriisijohtamiskoulutusta tarjotaan seuraaville alueille: Pohjois-Suomi, Uusimaa

Kurssin tarkoitus
Keskeinen osa kriiseihin valmistautumista on huolehtiminen ennakkoon johtamiseen, tilannetietojen välittämiseen ja kokoamiseen sekä tilannekuvan muodostamiseen liittyvien toimintamallien ja järjestelmien toimivuudesta kaikissa olosuhteissa. Kunnan valmiussuunnittelukokonaisuuteen kuuluu tärkeänä osana toimiva, harjoiteltu ja testattu poikkihallinnollinen valmius kriisijohtamiseen ja johtamista tukevat järjestelyt erilaisia kriisitilanteita varten.

Kohderyhmä:
*kunnan johtoryhmä
*muut keskeiset asiantuntijat eri toimialoilta
*viestintähenkilöstö
*johtamisessa avustava tilanne- ja viestihenkilöstö
*yhteyshenkilöt ja asiantuntijat muista organisaatioista

Osallistujien vähimmäismäärä lähitoteutuksena pidettävässä kuntakohtaisessa päivässä on kahdeksan (8) henkilöä.

Kurssin tavoitteet
Koulutuspäivän tavoitteena on kehittää osallistujien yhteistä käsitystä ja osaamista kriisijohtamisen/häiriötilanteiden hallinnan edellyttämistä järjestelyistä ja suunnitelmista sekä kehittää ja päivittää olemassa olevia suunnitelmia ja valmiuksia. Koulutus antaa osallistujille valmiuksia häiriötilanteiden hallintaan sekä lisää tietämystä väestönsuojelusta.

Kurssin sisältö
Sisältö on osittain räätälöitävissä kunnan tarpeita ja toivomuksia vastaavaksi. Pääpaino koulutustilaisuudessa on kunnan johtoryhmän/vast., keskeisten asiantuntijoiden ja näitä tukevan henkilöstön toiminnassa.


Kurssin toteutus:
Kurssi toteutetaan kunkin kunnan kanssa erikseen tarkemmin sovittavalla tavalla ja painotuksilla. Koulutuksen kokonaiskesto on 6-8 tuntia.
Toteutustapaan on valittavissa seuraavia osakokonaisuuksia:
*luentopainotteinen teoriaosuus, kesto tarpeen mukaan 1-4 tuntia ja
*pienimuotoinen Case -harjoitus tai työpajatyöskentely.

Koulutuspäivään on mahdollista sisällyttää tarvittaessa esimerkiksi virve-päätelaitteiden käyttökoulutusta.

Kustannukset:
Kurssi ja kurssimateriaali ovat maksuttomia. Lähettävät organisaatiot vastaavat osallistujiensa muista kuluista.

Lisätiedot:
Pelastusopisto, opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 0295 453 488.

Ilmoittautuminen
Kunnat varaavat koulutuspäivät Pelastusopiston tarjoamista ajankohdista.

Accessibility