10239 03 Kansainvälisen pelastustoiminnan kouluttajakoulutus

Kansainvälinen koulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
02.05.2023 - 05.05.2023
31.01.2023 - 13.02.2023

Kurssin kuvaus

Koulutus on tarkoitettu Kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijoille, jotka toimivat jo kouluttajina tai ovat halukkaita toimimaan kouluttajina kansainvälisen pelastustoiminnan kursseilla ja harjoituksissa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Koulutus kehittää asiantuntijan valmiuksia toimia kouluttajatehtävissä sekä parantaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa erilaisia koulutustapahtumia.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Pelastusopiston sopimushenkilöstön vastaavan kouluttajan pedagogisen koulutuksen kanssa. Tietoja koulutuksesta: Sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä ja opetussuunnitelma 2022 (pelastusopisto.fi), kohta 3 (sivu 23). KVPEL-kouluttajakoulutus ei sellaisenaan kuitenkaan anna pätevyyttä SOPKO:n vastaavana kouluttajana toimimiseen.

Kansainvälisen pelastustoiminnan kouluttajatehtäviin tarvitaan mm. seuraavien osaamisalueiden asiantuntijoita:

 • Leiritoiminta
 • TAST-toiminta
 • ICT-toiminta
 • Asiantuntijatehtävät (EUCPT- ja UNDAC-asiantuntijatehtävät)
 • Kansainvälisen muodostelman johtaminen
 • Logistiikka

Sisältö

 • Pelastusopiston vastaavan kouluttajan pedagogisen koulutuksen sisältö soveltuvin osin
 • Kansainvälisen pelastustoiminnan koulutuksen toimintamalli

Kurssin tavoitteet

Kouluttajakoulutuksen tavoitteena on syventää osallistujien ymmärrystä opetus- ja oppimisprosesseista sekä kehittää yleisesti kouluttajataitoja.

Kohderyhmä

Kansainvälisen pelastustoiminnan kouluttajatehtävissä toimineet tai niistä kiinnostuneet asiantuntijat.

Valintaperusteet

Varsinaisia valintaperusteita kurssille ei ole. Eduksi katsotaan aktiivinen osallistuminen KVPEL koulutuksiin sekä harjoituksiin.

Esitietovaatimukset

 • Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi tai tai muu vastaava osaaminen (hyväksiluku arvioidaan tapauskohtaisesti)
 • Vahva osaaminen joltain kansainvälisen pelastustoiminnan osaamisalueelta.

Opetusmenetelmät

 • Verkossa suoritettavat ennakkotehtävät
 • Lähiopetus ja käytännön koulutus

Kustannukset

Koulutus, majoitus ja ruokailut ovat osallistujille maksuttomia. Osallistujille maksetaan päiväraha ja matkat valtion matkustussäännön mukaisesti.

Hakeminen

Hae koulutukseen hakuaikana vastaamalla Webropol-kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/EDBFB49CF1E2A2C7

Accessibility