20021 Hallityyppisten laajojen kohteiden palot -kurssi

Pelastustoiminta
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
29.05.2023 - 30.05.2023
15.10.2022 - 01.05.2023

Kurssin tarkoitus
Kurssi antaa valmiuksia teollisuushallipalojen ja muiden vastaavien varastopalojen sammutustaktiikkaan
ja -tekniikkaan. Kurssilla perehdytään sammutustaktiikan nelikenttämalliin sekä hallityyppisten
teollisuuskohteiden sammutustoimenpiteisiin, teollisuushallien rakenteelliseen paloturvallisuuteen,
sekä teknisiin ratkaisuihin joilla on merkitystä sammutus- ja pelastustyön kannalta.
Lisäksi perehdytään järeiden vesisuihkujen ja - tykkien turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

Hallityyppisten teollisuuskohteiden palodynamiikka sammutustoimenpiteet eroavat ”normaalista” huoneistopaloista:

 • Teollisuuskohteissa on useita erityisvaaroja sekä rakennuksen sortumavaara, mikä tulee huomioida sammutustaktiikkaa valittaessa.
 • Teollisuuskohteissa etäisyydet ovat pitkiä ja tilat sokkeloisia, mikä tulee huomioida alkusammutustiedustelua harkittaessa.
 • Teollisuushallipaloissa savun ja virtausten hallinta korostuu tilan laajuuden ja sokkeloisuuden vuoksi.
 • Virtausreitin yllättävät muutokset, voivat aiheuttaa merkittävää työturvallisuusriskiä.
 • Teollisuushallipaloissa työjohdon vesivirta ei riitä, vaan on käytettävä myös järeää työjohtoa tai vesitykkiä.
 • Sammutusjäteveden määrä on myös huomioitava tilanteissa, missä käytetään paljon sammutusvettä.

Kohderyhmä
Pelastuslaitosten, sopimuspalokuntien, teollisuuslaitosten operatiivinen henkilöstö

Esitietovaatimukset
Pelastaja-/palomiestutkinto tai vastaavat tiedot. Savusukelluskelpoisuus ei kaikilla osanottajilla ole välttämätöntä,
mutta oltava tiedot ja taidot huoneistopalon sammutustekniikasta sekä kyettävä käyttämään paineilmalaitetta.

Kurssin tavoitteet
Kurssin käytyään osallistuja

Ymmärtää:

 • rakenteellisen paloturvallisuuden merkityksen teollisuushalleissa sammutustekniikan kannalta
 • paloteknisten laitteiden antaman edun sammutustilanteeseen
 • savukaasujen käyttäytymisen ja niiden hallinnan suurissa tiloissa
 • virtausreittien merkityksen työturvallisuudelle ja sammutustoimenpiteille
 • työturvallisuuden merkityksen järeitä työsuihkuja ja vesitykkiä käytettäessä

Osaa:

 • käyttää järeitä sammutussuihkuja ja maavesitykkiä tehokkaasti ja turvallisesti
 • osaa lukea palokaasuja palon eri vaiheissa ja sammutuksen vaikutuksen palokaasuihin
 • käyttää alipaine ja ylipaine savutuuletusmenetelmiä eri tiloissa sekä ylipaineistamisen puhtaisiin tiloihin

Kurssin sisältö
Kurssi muodostuu harjoituksista, teorialuennoista sekä niihin liittyvistä käytännön demonstraatioista.

Teoria

 • Rakenteellinen paloturvallisuus ja palotekniset laitteet
 • Savutuuletus ja savujen hallinta teollisuuskohteessa
 • Virtausreitit
 • Sammutustekniikka suurten tilojen sammutuksessa

Harjoitukset

 • Ylipaine ja alipaine savutuuletus ei tiloissa
 • Järeänsuihkun ja vesitykin käyttö
 • Sammutusharjoituksia teollisuushallissa

Kurssin laajuus
16 tuntia

Opetusmenetelmät
Aktivoivat luennot sekä demonstraatiot ja harjoitukset harjoitusalueella.

Kurssin hinta
Hinta tarkentuu loppuvuodesta 2022 maksuasetuksen valmistuttua. Kurssin hinta on (vanha hinta 652,00 €) / henkilö (alv. 0%, veroton koulutuspalvelu) sisältäen opetuksen, oppimateriaalin ja lounaat kurssipäivinä.
Hinnoitteluun on sovellettu loppuvuodesta julkaistavaa Sisäministeriön asetusta Pelastusopiston maksullisista suoritteista (x/2022, 4§).

Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta taydennyskoulutus@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 539

Peruutusehto
Jos osallistuja peruu osallistumisensa, se on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Sen jälkeen veloitamme 50 % kurssin hinnasta.

Lisätietotoja kurssista antavat
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssin johtaja Ismo Huttu, puh. +358295453440
Ilmoittautumiseen liittyvät asiat
taydennyskoulutus@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 539

Ilmoittautuminen
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin "Ilmoittaudu tästä" kautta.
Tämä ilmoittautuminen kerää henkilötietojasi täydennyskoulutuksen kurssien osallistujavalintaa ja kurssihallintoa varten. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.

Accessibility