menu close
Pelastustoiminta

Hakkuutekniikka ja vauriopuiden käsittely
20033

Ajankohta:
31.10.–02.11.2023
Paikka:
Kuopio
Hakuaika:
15.10.2022–03.10.2023
Kurssin tarkoitus
Hakkutekniikka ja vauriopuiden käsittely -kurssilla harjoitellaan puun kaatamista, karsintaa ja katkontaa sekä vauriopuiden käsittelyä eri tilanteissa. Hakkuutyömaalle on järjestetty myrskyn vaurioittamia tai kouluttajan toimesta metsäkoneella rakennettuja konkelossa tai juurikonkelossa olevia puita. Oppilaiden tehtävänä on kouluttajan avulla tunnistaa erilaisiin vauriopuihin liittyviä riskejä, minimoida niiden vaikutuksia ja harjoitella turvallisia työtekniikoita vauriopuiden käsittelyssä.
Ilmoittautuminen
Ajankohta:
31.10.–02.11.2023
Paikka:
Kuopio
Kurssille valitaan 12 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille viikon sisällä hakuajan päättymisestä.

Kurssin tiedot

Kohderyhmä
Ensisijaisesti pelastuslaitosten henkilöstö, joka työtehtävissään toimii pelastustekniikan kouluttajana.

Osaamisvaatimukset
Pelastajatutkinto tai muu soveltuva koulutus tai kokemus moottorisahan turvallisesta käsittelytaidosta.

Kurssin tavoitteet
Kurssin käytyään osallistuja osaa

  • Tunnistaa hakkuutyöhön tai vauriopuiden käsittelyyn kuuluvia riskejä ja tiedostaa vauriopuiden käsittelyyn liittyvät vaarat.
  • Oppilas tuntee puun suunnattuun kaatoon liittyvät työvaiheet ja hallitsee kaadon apuvälineenä käytettävän kaadonsuuntaajan käytön.
  • Tunnistaa erilaisia vauriopuihin, konkeloihin ja jänniteisiin runkoihin ja oksiin liittyviä riskejä ja pystyy oman kokemuksensa perusteella arvioimaan, milloin raivaustyötä voidaan tehdä miestyönä ja miten konetyötä voidaan käyttää hyödyksi vauriopuiden käsittelyssä.

Kurssin sisältö
Pelastushenkilöstön rooli myrskytuhojen selvittämisessä

  • Myrskyonnettomuuden tyypilliset piirteet
  • Vauriopuut ja sähkölinjat
  • Hakkuutekniikka
  • Vauriopuiden käsittely ja suojavarusteet
  • Erikoistekniikat ja apuvälineet
  • Käytännön harjoituksia
  • Moottorisahan ja suojavarusteiden huolto

Kurssin laajuus
Kurssin kesto on 3 pv/ 22 h

Opetusmenetelmät
Teorialuennot, kalustoon ja erikoiskalustoon tutustuminen opetuskentällä ja maastossa, sekä erilaiset hakkuutekniikan harjoitukset.

Peruutusehto

Jos osallistuja peruu osallistumisensa, se on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Sen jälkeen veloitamme 50 % kurssin hinnasta.

Kurssin hinta

854,00 € (alv. 0%, veroton koulutuspalvelu) / henkilö. Kurssimaksu sisältää opetuksen, oppimateriaalin ja lounaat kurssipäivinä.
Hinnoitteluun on sovellettu Sisäministeriön asetusta Pelastusopiston maksullisista suoritteista (1040/2022, 4§).

Lisätiedot

Opetukseen liittyvät asiat
Kurssinjohtaja vanhempi opettaja Juha Ronkainen, puh. 0295 453 535

Ilmoittautumiseen tai majoitukseen liittyvät asiat
taydennyskoulutus@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 593

Ilmoittautumalla suostut siihen. että keräämme henkilötietojasi kurssin osallistujavalintaa ja kurssihallintoa varten. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.