10237 04 Logistiikkakurssi

Kansainvälinen koulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
09.05.2023 - 11.05.2023
06.02.2023 - 19.02.2023

Kurssin tarkoitus

Koulutuksen tarkoituksena on parantaa teknisen avun tiimin (TAST) logistiikasta vastaavien henkilöiden osaamista muodostelman logistiikkaan sekä rahankäyttöön liittyvistä asioista. Tavoitteena on, että kurssin jälkeen kurssilainen ymmärtää muodostelman logistiikan toiminnot operaation eri vaiheissa.

Sisältö

 • Logistiikka ja materiaalihallinta Pelastusopistolla
 • Logistiikka-asiantuntijan tehtävänkuva
 • FRT-kaluston moduulit; perusperiaate, purkaminen ja pakkaaminen
 • Vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyvät säännökset
 • Käteisen rahan luovutus- ja palautusprosessi
 • Tullimuodollisuudet rahtiliikenteessä
 • Muodostelman varojen käytön periaatteet sekä niiden käytön seuraamisen menetelmät ja työkalut
 • Kaluston lahjoittamisen käytännöt
 • Toiminta FRT-varastolla
  • Työturvallisuus
  • Varustekeräilyn prosessi
  • Pakkaustavat ja -merkinnät
  • Vaaralliset aineet ja niiden merkinnät

Kurssin tavoitteet

Kurssin jälkeen osallistuja osaa:

 • selittää käteisen rahan luovutus- ja palautusprosessin
 • dokumentoida rahan käytön oikein
 • toimia työturvallisuusmääräyksien mukaisesti FRT-varastolla
 • kuvailla varustekeräilyn prosessin
 • luetella yleisimmät tullin rahtiliikenteeltä vaatimat dokumentit
 • selittää pakkausjärjestelmän rajoitteet ja valita oikeat pakkausmuodot
 • pakata kaluston pakkausjärjestelmän mukaisesti
 • luetella FRT-kaluston vaaralliset aineet ja miten ne on pakattu, mihin ne on pakattu ja pakolliset merkinnät
 • kuvailla muodostelman logistiikka-asiantuntijan tehtävänkuvan:
  • hälytysvaiheessa
  • operaation aikana
  • hand-over / paluun / aikana

Kohderyhmä

TAST-peruskurssin ja/tai leiritoimintakurssin suorittaneet henkilöt. Logistiikka-alan koulutus ja työkokemus katsotaan hakijalle eduksi.

Esitietovaatimukset

 • Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi tai tai muu vastaava osaaminen (hyväksiluku arvioidaan tapauskohtaisesti)
 • WFP:n logistiikkaklusterin verkkokoulutus (e-LCI)

Opetusmenetelmät

 • Lähiopetus ja käytännön koulutus

Kustannukset

Koulutus, majoitus ja ruokailut ovat osallistujille maksuttomia.

Hakeminen

Hae koulutukseen hakuaikana vastaamalla Webropol-kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/381BC5E28FB03A4E

Accessibility