menu close
Sopimushenkilöstökoulutus

CBRNE- ja kemikaalisukelluskurssin vastaavan kouluttajan koulutus
20115

verified
Uusi kurssi!
Ajankohta:
09.05.–12.05.2023
Paikka:
Alueellinen / Pori
Hakuaika:
02.12.2022–16.04.2023
Ajankohta:
14.11.–17.11.2023
Paikka:
Alueellinen / Pori
Hakuaika:
31.05.–22.10.2023
Kurssin kuvaus
Toimiaksesi CBRNE- ja kemikaalisukelluskurssin vastaavana kouluttajana, sinulla on oltava voimassa oleva kouluttajalisenssi. Lisenssin voimassaolo edellyttää tämän koulutuksen lisäksi voimassa oleva pedagogista pätevyyttä.
Ilmoittautuminen
Ajankohta:
14.11.–17.11.2023
Paikka:
Alueellinen / Pori
Ilmoittaudu koulutukseen »
Valinnan tulokset pyritään ilmoittamaan hakijoille viikon sisällä hakuajan päättymisestä.

Tarkemmat tiedot

Kohderyhmä

CBRNE- ja kemikaalikurssin vastaavaksi kouluttajaksi hakeutuvat henkilöt.

Valintaperusteet

Koulutukseen hakijan tulee olla

 • joko suorittanut pelastustoimen ammattitutkinnon
 • tai hänen tulee olla päätoiminen opettaja, jolla on ammattiopettajapätevyys (ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot 60 op) ja pelastusalan sopimushenkilöstön koulutus
 • sekä

  • peruskoulutus savu- ja kemikaalisukellukseen (SM 2007)
  • kemikaalisukelluskelpoinen tai aikaisemmin ollut kelpoinen vähintään viisi vuotta
  • suorittanut vastaavan kouluttajan pedagogisen koulutuksen / AHOT

Mukaan tarvittava varustus ja välineistö

Koulumaali - oppimisympäristöön kirjautumista ja aineistoon tutustumista varten tarvitset mukaan kannettavan tietokoneen / tabletin, sekä Koulumaali tunnukset.

Halutessasi voit ottaa mukaasi oman alueesi CBR-mittauskalustoa ja käyttää sitä koulutuksessa.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen hyväksytysti suorittanut henkilö osaa

Tiedollisella tasolla

 • kertoa puhdistamispaikan rakenteen, perustamisen ja purkamisen CBRN-tilanteissa
 • perustella kurssien merkityksen sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmässä
 • kertoa kuinka kurssit organisoidaan
 • kertoa, miten kursseihin liittyvät luennot, harjoitukset, tehtävät, itsenäinen opiskelu ja arviointi toteutetaan
 • perustella kurssilaisten, kouluttajien ja kursseihin liittyvien oppimateriaalien valinnat

Taidollisella tasolla

 • organisoida puhdistustoimintaa CBRN-tilanteessa
 • tehdä puhdistustoimenpiteitä mm. CBR-tilanteissa
 • mitata C- ja R –aineita
 • vähentää ja suojautua CBRNE-aineiden haitallisilta vaikutuksilta
 • käyttää Koulumaali-oppimisympäristöä kurssien toteuttamisessa
 • toteuttaa kurssien osaamistavoitteita tukevia harjoituksia

Asenteellisella tasolla

 • aina ottaa huomioon mahdollisten CBRNE-aineiden aiheuttamat vaarat
 • aina suojautua riittävällä vakavuudella ja ennakoivasti CBRNE-tilanteissa

Koulutuksen sisältö

 • Puhdistustoiminnan organisointi
 • Puhdistuspaikan rakenne eri tilanteissa (CBR)
 • Puhdistajien puhdistautuminen ja puhdistuslinjaston purkaminen eri tilanteissa (CBR)
 • Torjuntatoimenpiteissä ja puhdistustoiminnassa käytettävien kemikaalien käyttö
 • C- ja R-aineiden mittaaminen
 • Haitallisilta aineilta suojautuminen eri menetelmillä
 • Sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä ja kurssien sijoittuminen koulutusjärjestelmään
 • Kurssien opetus- ja toteuttamissuunnitelma
 • Vastaavan kouluttajan tehtävät kurssien organisoimiseksi ja toteuttamiseksi
 • Kurssien oppimateriaali Koulumaalissa

Koulutukset 2023

Koulutukset toteutetaan yhteistyössä Porin prikaatin Suojelun osaamiskeskuksen kanssa.

Aikataulu:

 1. päivä klo 10–17
 2. päivä klo 8–16
 3. päivä klo 8–16
 4. päivä klo 8–15

9. – 12.5. Porin Prikaati (Säkylä)

Pelastusopisto ei varaa majoituskiintiötä koulutuksen ajaksi. Jokainen vastaa omasta majoituksestaan itse.

Hakuaika päättynyt

14. – 17.11. Porin Prikaati (Säkylä)

Ilmoittaudu koulutukseen »

Kurssilaisille on tarjolla majoitus Porin Prikaati tiloissa soluhuoneistoissa. Iltaisin kurssilaisilla käytössä varuskunta-alueen sotilaskoti- sekä liikuntapalvelut. Majoitusasioissa ole yhteydessä sopimushenkilostokoulutus@pelastusopisto.fi.

Kurssin hinta

Kurssin hinta on 898€ / osallistuja (alv. 0%, veroton koulutuspalvelu). Hinta sisältää opetuksen, oppimateriaalin ja lounaan koulutuspäivinä. Majoitus on omakustanteinen. Hinnoitteluun on sovellettu Sisäministeriön asetusta Pelastusopiston maksullisista suoritteista (1040/2022, 1§).

Peruutukset
Osallistumisen peruminen onnistuu ilmoitusvahvistuksen kautta maksutta ilmoittautumisaikana. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % kurssimaksusta.

Lisätiedot

Toteutukseen ja sisältöön liittyvät asiat
Suunnittelija Jari Ruotsalainen, jari.ruotsalainen@pelastusopisto.fi, 0295 453 407

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opintosihteeri Janika Tolvanen, sopimushenkilostokoulutus@pelastusopisto.fi tai 0295 453 548