menu close
Sopimushenkilöstökoulutus

CBRNE- ja kemikaalisukelluskurssin vastaavan kouluttajan koulutus
20115

verified
Uusi kurssi!
Ajankohta:
09.05.–12.05.2023
Paikka:
Alueellinen / Pori
Hakuaika:
02.12.2022–16.04.2023
Ajankohta:
14.11.–17.11.2023
Paikka:
Alueellinen / Pori
Hakuaika:
31.05.–22.10.2023
Kurssin kuvaus
Toimiaksesi CBRNE- ja kemikaalisukelluskurssin vastaavana kouluttajana, sinulla on oltava voimassa oleva kouluttajalisenssi. Lisenssin voimassaolo edellyttää tämän koulutuksen lisäksi voimassa oleva pedagogista pätevyyttä.
Ilmoittautuminen
Valinnan tulokset pyritään ilmoittamaan hakijoille viikon sisällä hakuajan päättymisestä.

Tarkemmat tiedot

Kohderyhmä

CBRNE- ja kemikaalikurssin vastaavaksi kouluttajaksi hakeutuvat henkilöt.

Valintaperusteet

Koulutukseen hakijan tulee olla

 • joko suorittanut pelastustoimen ammattitutkinnon
 • tai hänen tulee olla päätoiminen opettaja, jolla on ammattiopettajapätevyys (ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot 60 op) ja pelastusalan sopimushenkilöstön koulutus
 • sekä

  • peruskoulutus savu- ja kemikaalisukellukseen (SM 2007)
  • kemikaalisukelluskelpoinen tai aikaisemmin ollut kelpoinen vähintään viisi vuotta
  • suorittanut vastaavan kouluttajan pedagogisen koulutuksen / AHOT

Mukaan tarvittava varustus ja välineistö

Koulumaali - oppimisympäristöön kirjautumista ja aineistoon tutustumista varten tarvitset mukaan kannettavan tietokoneen / tabletin, sekä Koulumaali tunnukset.

Halutessasi voit ottaa mukaasi oman alueesi CBR-mittauskalustoa ja käyttää sitä koulutuksessa.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen hyväksytysti suorittanut henkilö osaa

Tiedollisella tasolla

 • kertoa puhdistamispaikan rakenteen, perustamisen ja purkamisen CBRN-tilanteissa
 • perustella kurssien merkityksen sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmässä
 • kertoa kuinka kurssit organisoidaan
 • kertoa, miten kursseihin liittyvät luennot, harjoitukset, tehtävät, itsenäinen opiskelu ja arviointi toteutetaan
 • perustella kurssilaisten, kouluttajien ja kursseihin liittyvien oppimateriaalien valinnat

Taidollisella tasolla

 • organisoida puhdistustoimintaa CBRN-tilanteessa
 • tehdä puhdistustoimenpiteitä mm. CBR-tilanteissa
 • mitata C- ja R –aineita
 • vähentää ja suojautua CBRNE-aineiden haitallisilta vaikutuksilta
 • käyttää Koulumaali-oppimisympäristöä kurssien toteuttamisessa
 • toteuttaa kurssien osaamistavoitteita tukevia harjoituksia

Asenteellisella tasolla

 • aina ottaa huomioon mahdollisten CBRNE-aineiden aiheuttamat vaarat
 • aina suojautua riittävällä vakavuudella ja ennakoivasti CBRNE-tilanteissa

Koulutuksen sisältö

 • Puhdistustoiminnan organisointi
 • Puhdistuspaikan rakenne eri tilanteissa (CBR)
 • Puhdistajien puhdistautuminen ja puhdistuslinjaston purkaminen eri tilanteissa (CBR)
 • Torjuntatoimenpiteissä ja puhdistustoiminnassa käytettävien kemikaalien käyttö
 • C- ja R-aineiden mittaaminen
 • Haitallisilta aineilta suojautuminen eri menetelmillä
 • Sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä ja kurssien sijoittuminen koulutusjärjestelmään
 • Kurssien opetus- ja toteuttamissuunnitelma
 • Vastaavan kouluttajan tehtävät kurssien organisoimiseksi ja toteuttamiseksi
 • Kurssien oppimateriaali Koulumaalissa

Koulutukset 2023

Koulutukset toteutetaan yhteistyössä Porin prikaatin Suojelun osaamiskeskuksen kanssa.

Aikataulu:

 1. päivä klo 10–17
 2. päivä klo 8–16
 3. päivä klo 8–16
 4. päivä klo 8–15

09.05.2023 – 12.05.2023, Porin Prikaati (Säkylä)

Emme ole varanneet avointa majoituskiintiötä koulutuksen ajaksi. Jokainen vastaa omasta majoituksestaan itse.

Hakuaika päättynyt

14.11.2023 – 17.11.2023, Porin Prikaati (Säkylä)

Hakuaika 31.5.-22.10.2023.

Kurssin hinta

Kurssin hinta on (vanha hinta 898€ / osallistuja) (alv. 0%, veroton koulutuspalvelu). Hinta sisältää opetuksen, oppimateriaalin ja lounaan koulutuspäivinä. Majoitus on omakustanteinen. Hinnoitteluun on sovellettu Sisäministeriön asetusta Pelastusopiston maksullisista suoritteista (1040/2022, 1§).

Peruutukset
Osallistumisen peruminen onnistuu ilmoitusvahvistuksen kautta maksutta ilmoittautumisaikana. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % kurssimaksusta.

Lisätiedot

Toteutukseen ja sisältöön liittyvät asiat
Suunnittelija Jari Ruotsalainen, jari.ruotsalainen@pelastusopisto.fi, 0295 453 407

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat
opintosihteeri Janika Tolvanen, sopimushenkilostokoulutus@pelastusopisto.fi tai 0295 453 548