10236 13 Kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijakoulutus

Kansainvälinen koulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
14.12.2023 - 15.12.2023
11.09.2023 - 24.09.2023

Kurssin tarkoitus

Asiantuntijakoulutuksen tarkoituksena on jakaa operaatioilla opittuja asioita, jakaa hyviä käytäntöjä ja kehittää toimintaa edelleen. Kurssi on suunnattu sekä operaatioille lähetetyille asiantuntijoille että asiantuntijatehtävistä kiinnostuneille. Koulutuksessa osallistujien on myös mahdollista päivittää tietojaan Suomen osallistumisesta kansainväliseen pelastustoimintaan.

Kurssin sisältö

 • Pelastusopiston KVPEL-koulutuksen ajankohtaiset asiat
 • Menneen vuoden KVPEL-tehtävät ja niiden keskeiset opit
 • Pelastusopiston KVPEL-kaluston ajankohtaiset asiat, ml. viimeisen vuoden aikana tehdyt ja tulossa olevat hankinnat
 • Vaihtuva koulutusteema, esim.
  • Safety & security
  • Tehtäviin hakeminen
  • Henkinen hyvinvointi tehtävillä
  • Raportointi
  • Kaluston käyttökoulutus ja -harjoitus

Kurssin tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijoiden valmiutta lähteä kansainvälisiin tehtäviin ja kehittää toimintaa.

Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa:

 • luetella itselleen oleelliset Pelastusopiston koulutustapahtumat tulevana vuonna
 • luetella kuluneen vuoden aikana toteutuneiden KVPEL-tehtävien keskeiset opit
 • luetella oman asiantuntijatehtävänsä osalta oleellisimmat Pelastusopiston KVPEL-kalustoon tehdyt hankinnat (ml. tuvat hankinnat)

Vaihtuvan koulutusteeman tavoitteet määritellään tapauskohtaisesti.

 Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat EU- ja YK-asiantuntijat sekä näistä tehtävistä kiinnostuneet.

 Esitietovaatimukset

 • KVPEL-peruskurssi tai muu vastaava osaaminen (hyväksiluku arvioidaan tapauskohtaisesti)
 • BSAFE online security awareness training
 • United Nations Prevention of Sexual Harassment and Abuse (PSHA) by United Nations Personnel – Working Harmoniously -kurssi
 • Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) by United Nation Personnel -kurssi

IHP-koulutukset / EU:n pelastuspalvelumekanismin koulutukset (mukaan lukien TEC ja MBC) katsotaan eduksi

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja käytännön koulutus

Kustannukset

Koulutus, majoitus ja ruokailut ovat osallistujille maksuttomia.

Hakeminen

Hae koulutukseen hakuaikana vastaamalla Webropol-kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/C8CF98EABF363185

Accessibility