menu close
Sopimushenkilöstökoulutus

PVAT1-kurssin vastaavan kouluttajan koulutus
20110

Ajankohta:
14.03.–14.03.2024
Paikka:
Alueellinen / Vantaa
Hakuaika:
30.10.2023–04.02.2024
Kurssin kuvaus
Voit toimia PVAT1-kurssin vastaavana kouluttajana, kun sinulla on voimassa oleva kouluttajalisenssi. Lisenssin voimassaolo edellyttää tämän koulutuksen lisäksi voimassa olevaa pedagogista pätevyyttä.
Ilmoittautuminen
Ajankohta:
14.03.–14.03.2024
Paikka:
Alueellinen / Vantaa
Hakulomake koulutukseen 14.3. »
Valinnan tulokset pyritään ilmoittamaan hakijoille viikon sisällä hakuajan päättymisestä.

Tarkemmat tiedot

Kohderyhmä

Kouluttajat, jotka aikovat PVAT1-kurssin vastaavaksi kouluttajaksi.

Valintaperusteet

Koulutukseen hakijan tulee olla

 • suorittanut pelastustoimen ammattitutkinnon tai hänen tulee olla päätoiminen opettaja, jolla on ammattiopettajapätevyys (ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot 60 op) ja pelastusalan sopimushenkilöstön koulutus
 • suorittanut vastaavan kouluttajan pedagogisen koulutuksen / AHOT.
 • olla Putoamisvaarallisella alueella työskentely pelastustoimessa (2021) SM:n ohjeen edellyttämä koulutus ja osaaminen kouluttajan tehtäviin

Mukaan tarvittava varustus ja välineistö

Koulumaali - oppimisympäristöön kirjautumista ja aineistoon tutustumista varten tarvitset mukaan kannettavan tietokoneen / tabletin.

Ennen koulutusta

Osallistujan tulee varmistaa, että hänellä on pääsy alueelliselle Koulumaali -kurssille.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen jälkeen vastaava kouluttaja osaa

Tiedollisella tasolla

 • perustella kurssin merkityksen sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmässä
 • kertoa kuinka kurssi organisoidaan
 • kertoa, miten kurssiin liittyvät luennot, harjoitukset, tehtävät, itsenäinen opiskelu ja arviointi toteutetaan
 • perustella kurssilaisten, kouluttajien ja kurssiin liittyvien oppimateriaalien valinnat

Taidollisella tasolla

 • käyttää Koulumaali-oppimisympäristöä kurssin toteuttamisessa

Asenteellisella tasolla

 • toimia esimerkillisesti pelastusalan arvojen mukaisesti
 • luoda mahdollisimman hyvät olosuhteet ja oppimisympäristöt oppimiselle
 • tukea omalla toiminnallaan mahdollisimman hyvää yhteistyötä ammatti- ja sopimushenkilöstön välillä

Koulutuksen sisältö

 • Sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä ja kurssin sijoittuminen koulutusjärjestelmään
 • Kurssin opetus- ja toteuttamissuunnitelma
 • Vastaavan kouluttajan tehtävät kurssin organisoimiseksi ja toteuttamiseksi
 • Kurssin oppimateriaali Koulumaalissa

Opetusmenetelmät

aktivoivat luennot, pienryhmätyöskentely, demonstraatio

Koulutukset 2024

14.3. Vantaa

Huom! Koulutusta edeltävinä päivinä 12.-13.3. järjestetään EA & EVY-kurssin vastaavan kouluttajan koulutus. Kolmen päivän aikana on siis mahdollista suorittaa samassa paikassa kaksi eri koulutusta.

Kurssin hinta

Kurssin hinta on 166 €/ osallistuja (alv. 0%, veroton koulutuspalvelu).  Hinta sisältää ohjelmaan merkityt kahvit/ruokailut. Majoitus on omakustanteinen. Hinnoitteluun on sovellettu Sisäministeriön asetusta Pelastusopiston maksullisista suoritteista (1040/2022, 1§).

Peruutukset
Osallistumisen peruminen onnistuu ilmoitusvahvistuksen kautta maksutta ilmoittautumisaikana. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % kurssimaksusta.

Lisätiedot

Toteutukseen ja sisältöön liittyvät asiat
Suunnittelija Jari Ruotsalainen, jari.ruotsalainen@pelastusopisto.fi tai 0295453407.

Hakemiseen ja majoitukseen liittyvät asiat
Opintosihteeri Janika Tolvanen, sopimushenkilostokoulutus@pelastusopisto.fi tai 0295 453 548.