20022 Vesisukelluskurssi (11 op)

Pelastustoiminta
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
08.08.2022 - 23.09.2022
11.04.2022 - 30.04.2022

Kohderyhmä
Kurssille hakijalta edellytetään pelastustoimintaan osallistuvalta päätoimiselta henkilöstöltä vaadittava kelpoisuus.

Kurssille valitaan 12 henkilöä. Valinta kohdistetaan ensisijaisesti jo aikaisemmille kursseille valittuihin henkilöihin (kurssia siirretty Covid-19 pandemian takia). Heidän lisäkseen kurssille valitaan henkilöitä siten, että kurssin kokonaisopiskelijamäärä on 12 henkilöä.

Asiasisältö
Vesisukeltajan koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa vesisukeltajia alueellisen pelastustoimen tarpeisiin. Tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijalla on tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti vesisukeltajana pelastustoimen pelastus-, etsintä- ja tarkastussukelluksissa. Kurssi antaa kelpoisuuden toimia vesisukeltajana 30 metrin syvyyteen asti. Kurssin suorittanut vesisukeltaja on myös motivoitunut kehittämään oppimiaan taitoja ja ymmärtää jatkuvan harjoittelun merkityksen turvallisen sukellusvalmiuden perustana. Vesisukeltajan koulutus syventää opiskelijan osaamista myös savu- ja kemikaalisukellustaidoissa.

Valintaperusteet
Kurssille valittavan tulee läpäistä pääsykokeiden fyysisen kunnon testit. Kurssin alussa järjestetään painekammiotesti, jossa on pystyttävä selviytymään 50 metrin syvyyttä vastaavissa paineolosuhteissa (500 kPa).

Lisätietoja kurssista
Katso lisätiedot liitteestä.

Kurssiaika jaksotettu seuraavasti:
8.8.-19.8.2022, 29.8.-23.9.2022.

Pääsykoe pidetään 24.5.2022 Pelastusopistolla.

Kurssin hinta
Kurssin hinta on 9360,00 € / henkilö (alv. 0%, veroton koulutuspalvelu). Kurssimaksuun sisältyy opetus, oppimateriaali, majoitus sekä ruokailut (aamupala, lounas ja päivällinen) kurssipäivinä. Kurssin hinta määräytyy loppuvuodesta julkaistavan Sisäministeriön asetuksen Pelastusopiston maksullisista suoritteista (1292/2021, 1§) perusteella.

Lisätiedot
Opetukseen liittyvät asiat
Koulutuspäällikkö Pekka Lindholm, pekka.lindholm@pelastusopisto.fi, puh. 0295 453 419

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat
taydennyskoulutus@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 488

Accessibility