20022 Vesisukelluskurssi (11 op)

Pelastustoiminta
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
19.04.2022 - 03.06.2022
15.10.2021 - 01.04.2022

Vesisukelluskurssin toteutus ja ajankohta vahvistetaan myöhemmin.

Kohderyhmä
Kurssille hakijalta edellytetään pelastustoimintaan osallistuvalta päätoimiselta henkilöstöltä vaadittava kelpoisuus.

Kurssille otetaan 12 henkilöä.

Asiasisältö
Vesisukeltajan koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa vesisukeltajia alueellisen pelastustoimen tarpeisiin. Tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijalla on tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti vesisukeltajana pelastustoimen pelastus-, etsintä- ja tarkastussukelluksissa. Kurssi antaa kelpoisuuden toimia vesisukeltajana 30 metrin syvyyteen asti. Kurssin suorittanut vesisukeltaja on myös motivoitunut kehittämään oppimiaan taitoja ja ymmärtää jatkuvan harjoittelun merkityksen turvallisen sukellusvalmiuden perustana. Vesisukeltajan koulutus syventää opiskelijan osaamista myös savu- ja kemikaalisukellustaidoissa.

Valintaperusteet
Kurssille valittavan tulee läpäistä pääsykokeiden fyysisen kunnon testit. Kurssin alussa järjestetään painekammiotesti, jossa on pystyttävä selviytymään 50 metrin syvyyttä vastaavissa paineolosuhteissa (500 kPa).

Lisätietoja kurssista
Katso lisätiedot liitteestä sekä video, jossa esitellään kurssin toteutusta.

Kurssiaika jaksotettu seuraavasti:
-

Kurssin hinta
Kurssin hinta on 8940,00 € / henkilö (alv. 0%, veroton koulutuspalvelu). Kurssimaksuun sisältyy opetus, oppimateriaali, majoitus sekä ruokailut (aamupala, lounas ja päivällinen) kurssipäivinä.

Lisätiedot
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssin johtaja opettaja Sami Soininen, puh. 0295 45 3521

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat
taydennyskoulutus@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 539

Accessibility