20055 Väestönsuojan tarkastajan kurssi

Onnettomuuksien ehkäisy
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
21.11.2022 - 23.11.2022
15.09.2022 - 31.10.2022

"Kurssin tarkoitus
Kurssi antaa valmiuksia suorittaa ja valvoa väestönsuojien tarkastusta sekä kunnossapitoa.
Kurssilla opitaan tuntemaan eri ikäisten ja eri luokkaisten suojien järjestelmiä ja vaatimuksia.

Kohderyhmä
Väestönsuojien tarkastuksia tekevät rakennuslupa- ja pelastusviranomaiset, yksityiset väestönsuojien
tarkastajat sekä väestönsuojia suunnittelevat rakennussuunnittelijat.
Kurssi soveltuu hyvin valvontaa suorittaville pelastusviranomaisille sekä yksityissektorin toimijoille,
jotka voivat huoltaa ja tarkastaa väestönsuojia.

Esitietovaatimukset
Kurssille ei ole varsinaista esitietovaatimusta.

Valintaperusteet
Kurssille valitaan 20 osallistujaa ilmoittumisjärjestyksessä.

Kurssin tavoitteet
Kurssin käytyään osallistuja

  • tunnistaa väestönsuojan luokan ja siihen liittyvät erityispiirteet
  • osaa tehdä erilaisiin suojiin tiiveyskokeen sekä määräaikaistarkastuksen ja laatia siitä raportin
  • pystyy esittämään tarvittavia korjaustoimenpiteitä ylläpidon ja huollon tueksi
  • osaa perehdyttää kiinteistön suojanhoitajan perustehtävään

Kurssin sisältö

  • yleistä varautumisesta
  • väestönsuojien rakentamismääräykset, sekä uudet että vanhat
  • talosuojien rakenteet ja tekniikka
  • väestönsuojien käyttömahdollisuudet normaaliaikana
  • tarkastusharjoitukset

Kurssilla käydään läpi eri luokkaisten väestönsuojien teknisiä vaatimuksia eri aikakausilta.
Suoritetaan suojiin tiiveyskokeita ja selvitetään tavanomaisia korjaus/huolto toimenpiteitä mahdollisten tiiveyspuutteiden korjaamiseksi.

Kurssin laajuus
Kurssin kesto on 3 pv/ 24 tuntia.
Kurssi vastaa laajuudeltaan noin 1 op (24h kontaktiopetus ja 3h itsenäinen aineistoon tutustuminen).

Opetusmenetelmät
Kurssi toteutetaan luentojen ja pieni muotoisten tehtävien sekä tarkastus- ja tiiveyskoeharjoitusten avulla.
Kurssilla voidaan hyödyntää myös Moodle ympäristöä.

Kurssin hinta
Kurssin hinta on 729,00€ / osallistuja (+alv).
Kurssin hintaan sisältyy luentojen ja muun opetuksen lisäksi ohjelmaan merkityt lounaat sekä päätöskahvit.
Kurssiin liittyvä luento- ja opintomateriaali on saatavana sähköisenä kurssin jälkeen.
Materiaalin latausosoite ilmoitetaan kurssilla.

Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta taydennyskoulutus@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 539

Lisätiedot:
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssin johtaja Petri Huttunen, petri.huttunen@pelastusopisto.fi tai +35850 572 8103

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat
taydennyskoulutus@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 539

Ilmoittautuminen
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin ""Ilmoittaudu tästä"" kautta.

Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille viikon sisällä hakuajan päättymisestä."

Accessibility