20027 Vaarallisten aineiden peruskurssi

Pelastustoiminta
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
28.03.2022 - 30.03.2022
15.10.2021 - 14.03.2022

Kurssin tarkoitus
Kurssi antaa valmiuksia toimia vaarallisten aineiden onnettomuustilanteissa. Kurssilla käsitellään yleisimpien vaarallisten aineiden torjuntamenetelmiä. Kurssi sisältää pelastussukellusohjeen (48/2007) mukaiset kemikaalisukellustaitoa ylläpitävät harjoitukset.

Kohderyhmä
Pelastuslaitosten ja teollisuuden operatiivinen henkilöstö.

Osaamisvaatimukset
Kurssilla kemikaalisukelluksiin osallistuvien on oltava terveydentilansa ja fyysisen toimintakykynsä puolesta kemikaalisukelluskelpoisia.

Kurssin tavoitteet
Kurssin käytyään osallistuja

osaa

 •  käyttää henkilönsuojaimia vaarallisten aineiden onnettomuustilanteissa
 • toimia vaarallisen aineen onnettomuudessa pelastusryhmän jäsenenä
 • suorittaa kemikaalisukellustehtävät

tuntee

 • onnettomuustilanteissa vaikuttavien yleisimpien ilmiöiden kemialliset tekijät
 • vaarallisten aineiden torjunnan perusteet ja vaaratekijät
 • perusteet vaarallisten aineiden torjuntakaluston käyttöön
 • vaarallisten aineiden onnettomuuksien torjunnassa käytettävät aineet

Kurssin sisältö

 • vaarallisten aineiden ominaisuudet ja vaaratekijät
 • onnettomuustilanteet ja niiden seuraukset
 • henkilönsuojaimet
 • vaarallisten aineiden mittauskalusto
 • vaarallisten aineiden torjuntakalusto
 • toiminta vaarallisten aineiden onnettomuuksissa
 • kemikaalisukelluksen organisointi, kemikaalisukellus ja yleisimmät torjuntamenetelmät

Kurssin laajuus
Kurssin kesto on 3 pv/ 24 h

Opetusmenetelmät
Demonstraatiot sekä harjoitukset harjoitusalueella.
Kurssilla voidaan hyödyntää myös Moodle-ympäristöä.

Kurssin hinta
Kurssin hinta on 819,00€ / osallistuja (alv. 0%, veroton koulutuspalvelu). Kurssimaksu sisältää opetuksen, oppimateriaalin ja lounaan kurssipäivinä.
Hinnoitteluun on sovellettu Sisäministeriön asetusta Pelastusopiston maksullisista suoritteista (1047/2018, 4§).

Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta taydennyskoulutus@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 539

Lisätiedot
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssin johtaja Petri Leppinen, petri.leppinen@pelastusopisto.fi tai 0295 453 464

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat
taydennyskoulutus@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 539

Ilmoittautuminen
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin "Ilmoittaudu tästä" kautta.

Kurssille valitaan 15 osallistujaa ilmoittumisjärjestyksessä. Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille viikon sisällä hakuajan päättymisestä.

Accessibility