20023 Tilannekeskus pelastustoiminnan johtamisessa -koulutus

Pelastustoiminnan johtaminen
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
21.03.2022 - 07.04.2022
15.10.2021 - 07.03.2022
03.10.2022 - 14.10.2022
15.10.2021 - 27.09.2022

Kurssin tarkoitus
Koulutuksen suorittaminen antaa edellytyksiä toimia tilannekeskuksessa eri tehtävissä.

Kurssille osallistumisen edellytykset

 • tietoturvakurssi käyty
 • suppea turvallisuusselvitys tehty
 • TUVE toimikortti olemassa

Kurssin toteutus

Koulutus toteutetaan Pelastustoimen uudistushankkeen Pelastustoiminnan johtamisen kehittämisen -työryhmän laatiman koulutussuunnitelman mukaisesti (Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston julkaisu 6/2018). Molemmilla kursseilla on kaksi + kolme lähipäivää.

Jaksolla 21.03. - 07.04.2022 lähipäivät; 21.-22.3. sekä 5.-7.4.2022

Jaksolla 03.- 14.10.2022 lähipäivät; 3.-4.10. sekä 11.-13.10.2022

Kurssin tavoitteet

Tilannekeskus pelastustoiminnan johtamisessa koulutuksen käytyään osallistuja:

 • ymmärtää perusteet tilannekeskuksen toimintaperiaatteista
 • ymmärtää tilannekeskuspalveluiden roolin osana johtokeskusta
 • on perehtynyt eri toimintamalleihin tilannekeskuksessa
 • osaa käyttää tilannekeskuksen eri sovelluksia
 • osaa käyttää johtamisen sähköisiä apuvälineitä.

Kurssin sisältö

 • yhteinen johtamiskäsitys
 • pelastustoiminnan johtamisen yleisperiaatteet
 • pelastustoiminnan organisaatiot ja johtamisen tasot / komponentit
 • johtamisen tukeminen
 • tilannepaine ja stressi
 • tilannekeskuksen tehtävät
 • tilannekeskuksen henkilöstön tehtävät ja roolit
 • Virve ja muut viestivälineet
 • tiedottamisen perusteet
 • tietoturva
 • tilannekuvan ylläpitäminen
 • eri ohjelmistojen käyttöperiaatteet
 • tiedostot ja suunnitelmat
 • harjoituksia
 • virka-apupyynnön tekninen toteuttaminen

Sähköiset työkalut
Tilannekeskushenkilöstön tulee osoittaa ennakkotehtävässä osaavansa käyttää sähköisiä työkaluja, joiden käyttöä harjoitellaan kurssilla.

Opetusmenetelmät
Lähiopetus, ennakkotehtävät, verkkokoulutus, harjoituksia ja osaamisenkartoitus.

Koulutuksen kesto
Koulutuksen laajuus on kaksi opintopistettä, sisältäen noin puoli päivää itsenäistä opiskelua.

Kurssin hinta
Kurssin hinta on 1289,00, (alv. 0%, veroton koulutuspalvelu). Kurssimaksu sisältää opetuksen, oppimateriaalin ja lounaan kurssipäivinä.

Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta taydennyskoulutus@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 539.

Lisätietoja kurssista
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssinjohtaja yliopettaja Matti Honkanen 0295 453 459

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat
taydennyskoulutus@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 539

Ilmoittautuminen
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin "Ilmoittaudu tästä" kautta.

Ilmoittautuminen kurssille umpeutuu kaksi viikkoa ennen kurssia. Kurssille valitaan 12 ilmoittautumisjärjestyksessä osallistujaa ja valinnoista ilmoitetaan kaikille kurssille hakeneille ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Tämä ilmoittautuminen kerää henkilötietojasi täydennyskoulutuksen kurssien osallistujavalintaa ja kurssihallintoa varten. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.

Accessibility