20043 Sopimuspalokunnan päällikkökurssi (syksy)

Sopimushenkilöstökoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
26.08.2022 - 28.08.2022
15.10.2021 - 04.08.2022
17.09.2022 - 18.09.2022
-
31.10.2022 - 04.11.2022
-

Kohderyhmä
Sivutoimiselta ja vapaaehtoiselta henkilöstöltä vaadittavan koulutusjärjestelmän mukaiset yksikönjohtaja-/ryhmänjohtajakurssit hyväksytysti suorittaneet.

Esitietovaatimus
Valitulla täytyy olla hyväksytysti suoritettuna yksikönjohtaja-/ryhmänjohtajakurssi.
Noin kolme viikkoa ennen kurssin alkua lähetettävien ennakkotehtävien laatiminen.

Asiasisältö

Kurssilla käsitellään luennoin ja harjoituksin seuraavia opetusaiheita:

  • pelastushallinto
  • kouluttaminen
  • pelastustoiminnan johtaminen
  • pelastusneuvonta ja tiedottaminen
  • johtamistaito
  • onnettomuuksien ehkäisy
  • pelastustoimen riskienhallintatyö ja turvallisuusjohtaminen
  • opintoihin liittyvä osaamisenkartoitus kurssin lopussa

Valintaperusteet
Kurssille valitaan 20 opiskelijaa.

Kurssille haetaan Webropol -lomakkeen kautta:
Hakulomake: Sopimuspalokunnan päällikkökurssi 26.8. - 4.11.2021 »

Lisätietoja kurssista
Sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön pätevyysvaatimukset todetaan Pelastuslaissa ja -asetuksessa (Pelastuslaki 379/2011, 57§ pelastustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011 7§ pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen henkilöstön ja sopimuspalokunnan henkilöstön kelpoisuus).

Kustannukset
1520,00 €/henkilö (alv:ton koulutuspalvelu. Lopullinen hinta varmistuu, kun sisäministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista on vahvistettu).Kurssimaksuun sisältyy opetus, oppimateriaali, majoitus (majoitus vain Kuopion jaksolla) sekä lounas kurssipäivinä.

Lisätiedot

Opetukseen liittyvät asiat
Yliopettaja Matti Hurula puh. 0295 453 541

Ilmoittautumiseen tai majoitukseen liittyvät asiat
opintosihteeri Sonja Lyytinen, sopimushenkilostokoulutus@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 468

Accessibility