20067 Sopimuspalokunnan päällikkökurssi (kevät)

Sopimushenkilöstökoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
28.01.2022 - 30.01.2022
15.10.2021 - 06.01.2022
19.02.2022 - 20.02.2022
-
04.04.2022 - 08.04.2022
-

"Kohderyhmä
Sivutoimiselta ja vapaaehtoiselta henkilöstöltä vaadittavan koulutusjärjestelmän mukaiset yksikönjohtaja-/ryhmänjohtajakurssit hyväksytysti suorittaneet.

Esitietovaatimus
Valitulla täytyy olla hyväksytysti suoritettuna yksikönjohtaja-/ryhmänjohtajakurssi.
Noin kolme viikkoa ennen kurssin alkua lähetettävien ennakkotehtävien laatiminen.

Asiasisältö

Kurssilla käsitellään luennoin ja harjoituksin seuraavia opetusaiheita:

  • pelastushallinto
  • kouluttaminen
  • pelastustoiminnan johtaminen
  • pelastusneuvonta ja tiedottaminen
  • johtamistaito
  • onnettomuuksien ehkäisy
  • pelastustoimen riskienhallintatyö ja turvallisuusjohtaminen
  • opintoihin liittyvä osaamisenkartoitus kurssin lopussa

Valintaperusteet ja hakeminen
Kurssille valitaan 20 opiskelijaa.

Valinnan tulokset pyritään ilmoittamaan viikon sisällä hakuajan päättymisestä.

Lisätietoja kurssista
Sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön pätevyysvaatimukset todetaan Pelastuslaissa ja -asetuksessa (Pelastuslaki 379/2011, 57§ pelastustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011 7§ pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen henkilöstön ja sopimuspalokunnan henkilöstön kelpoisuus).

Kustannukset
1520,00 €/henkilö (alv:ton koulutuspalvelu). Kurssimaksuun sisältyy opetus, oppimateriaali, majoitus (majoitus vain Kuopion jaksolla) sekä lounas kurssipäivinä.

Kurssin hinta määräytyy Sisäministeriön asetuksen Pelastusopiston maksullisista suoritteista (1292/2021, 1§) perusteella.

Lisätiedot
Opetukseen liittyvät asiat
Yliopettaja Matti Hurula puh. 0295 453 541

Ilmoittautumiseen tai majoitukseen liittyvät asiat
sopimushenkilostokoulutus@pelastusopisto.fi"

Accessibility