20606 Putoamisvaarallisella alueella työskentelyn kehittäminen Suomessa -hankkeen seminaari - TILAISUUS SIIRTYNYT

Pelastustoiminta
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
30.03.2022 - 31.03.2022
17.11.2021 - 21.02.2022

"

                                                                   

Huom. seminaarin muuttunut ajankohta - tilaisuus järjestetään 30.-31.3.2022

Seminaarin tarkoitus

Seminaarin tarkoitus on esitellä hankkeen Putoamisvaarallisella alueella työskentelyn (PVAT) kehittäminen Suomessa tuloksia. Hankkeen aikana julkaistiin Sisäministeriön ohje Putoamisvaarallisella alueella työskentely pelastustoimessa, mikä on huomioitu hankkeen tuotoksissa. Seminaarista on mahdollista saada sopimushenkilöstön PVAT1 -kurssin vastaavan kouluttajan kelpoisuus.

Kohderyhmä

PVAT-kouluttajat sekä pelastuslaitosten, sopimuspalokuntien ja muiden toimijoiden henkilöt, jotka työskentelevät putoamisvaarallisella alueella. Osallistujia toivotaan kattavasti ja edustavasti eri pelastuslaitosten alueelta ja kaikilta organisaatiotasoilta.

Ennen seminaaria

Kouluttajan tulee varmistaa, että hänellä on pääsy alueelliselle Koulumaali -kurssille.

Valintaperusteet

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 30 osallistujaa, jotka valitaan kelpoisuusedellytykset ja alueellinen edustus huomioiden.

PVAT-kurssin vastaavaksi kouluttajaksi aikovalta edellytetään pelastusalan ammattitutkinto tai hänen tulee toimia päätoimisena turvallisuusalan kouluttajana. Lisäksi hänellä tulee olla Sisäministeriön ohjeen Putoamisvaarallisella alueella työskentely pelastustoimessa (2021) edellyttämä koulutus ja osaaminen kouluttajan tehtäviin.

Ilmoittautumisaikaa jatkettu ja se päättyy 21.2.2022 vuorokauden päättyessä. Osallistujien valinnat tehdään 24.2. mennessä.

Mukaan tarvittava varustus ja välineistö

Virka-asu. Aineistoon tutustumista varten tarvitset mukaan tarkoitukseen sopivan päätelaitteen.

Seminaarin tavoitteet

Seminaarin tavoitteena on, että osallistuja

  • osaa kertoa PVAT -hankkeen tuotoksista
  • osaa selittää pudotuskokeiden tarkoituksen ja tulokset
  • osaa hyödyntää uutta Pelastusopiston julkaisua PVAT -toiminnassaan
  • osaa kertoa, miksi ja miten Pelastusopiston PVAT -täydennyskoulutukset ovat kehittyneet
  • osaa perustella kurssin merkityksen sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmässä

Lisäksi vastaavaksi kouluttajaksi pyrkivä osaa

  • organisoida kurssin omalla alueellaan
  • valita kurssilaiset kurssille
  • ohjata kouluttajia kurssin toteutuksessa
  • toteuttaa kurssin siten, että kurssilaiset täyttävät osaamisperustaiset oppimistavoitteet

Seminaarin sisältö

Keskiviikko 30.3.

- PVAT-hankkeen tavoitteet
- Koulutusvideot osana koulutusta
- Pudotuskokeet
- PVAT-opas
- Pelastusopiston PVAT -täydennyskoulutustarjonta

Torstai 31.3.

- Sopimushenkilöstön PVAT1 -kurssi
- Pelastusopiston sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä
- Vastaavan kouluttajan tehtävät PVAT1 -kurssin organisoimiseksi ja toteuttamiseksi

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot

Kustannukset

Tilaisuus on maksuton ja sisältää ohjelmassa mainitut ruokatarjoilut. Majoitus omakustanteinen.

Majoitus

Pelastusopisto on tehnyt avoimen kiintiövarauksen Solo Sokos Hotel Torniin (Ratapihankatu 43, 33100 Tampere). Huonehinnat 1hh: 128 €/huone/yö ja 2hh: 148 €/huone/yö. Osallistujat varaavat ja maksavat majoituksensa itse. Heti valinnan ilmoittamisen jälkeen kiintiön huoneet ovat varattavissa 1.3.2022 klo. 18.00 saakka tai hotellin varaustilanteen mukaan. Mainitse varauksen yhteydessä varaustunnus PVAT2 (puhelimitse tehdyt varaukset) tai BPVAT2 (nettivaraukset). Hotellilla on yksipuolisesti oikeus sulkea avoimen kiintiön saatavuus, eikä Pelastusopisto voi taata em. huonehintoja.

Lisätiedot

Toteutukseen liittyvät asiat
Suunnittelija Ville Ala-Kokko, ville.ala-kokko@pelastusopisto.fi, 0295 453 478

Sisältöön liittyvät asiat
Suunnittelija Sami Huovila, sami.huovila@pelastusopisto.fi, 0295 453 497

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat
sopimushenkilostokoulutus@pelastusopisto.fi

Ilmoittautuminen

  • Ilmoittautuminen PVAT-hankeseminaari 30.-31.3.2022 »

"

Accessibility