30199 Peto/VSS -koiranohjaajien peruskurssi PETO1 (P)

Varautumiskoulutus
Toimialakohtainen ja valtakunnallinen koulutus
Sisäministeriön hallinnonalan varautumiskoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
30.05.2022 - 03.06.2022
-

Sisältö:
Kurssin tavoitteena on kehittää Peto/VSS-koiranohjaajien osaamista pelastustoimen johtamiin tehtäviin omalla alueellaan. Kurssin painopisteenä on ohjaajan toiminta raunio- ja rakennusetsinnässä.

Kurssin teemoina ovat koirakolta vaadittava osaaminen ja soveltuvuus, Peto/VSS -toiminnan perusteet, turvallisuus ja riskienarviointi, yhteistoiminta pelastustoimen kanssa, kohteen tiedustelu, koirakko- ja ryhmätaktiikat, tehtävätyypit sekä soveltavat harjoitteet.

Kohderyhmä:
Pelastuskoiran ohjaajat, jotka ovat sitoutuneet kouluttautumaan pelastuslaitosten Peto/VSS-koiranohjaajiksi.

Kustannukset:
Kurssi sekä ohjelmassa mainitut ruokailut ja majoitus ovat maksuttomia. Pelastusopisto maksaa osallistujille matkakustannusten korvausta valtion matkustussäännön mukaisesti.

Hakeutuminen:
Kurssille hakeudutaan erillisellä hakulomakkeella. Hakija täyttää sekä hakulomakkeen että koirakon osaamisvaatimuslomakkeen. Hakija toimittaa hakemuksensa 18.2.2022 mennessä oman alueensa Peto-vastaavalle. Alueen peto-vastaava toimittaa hakulomakkeet oman alueensa pelastuslaitoksen pelastusviranomaiselle puollettavaksi 4.3.2022 mennessä. Pelastuslaitokset toimittavat hakemukset ja puoltojärjestyksen 22.3.2022 mennessä Pelastusopistolle, joka suorittaa kurssivalinnat ottaen huomioon alueelliset tarpeet. Kurssivalinta ei edellytä osaamisvaatimuslomakkeessa mainittujen osa-alueiden osaamista / osaamisvaatimusten täyttymistä.

Lisätiedot:
Pelastusopisto, vanhempi opettaja Petri Tikkanen, puh. 0295 453 486,
opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 0295 453 488

Accessibility