10240 09 Muodostelman johdon koulutus

Kansainvälinen koulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
18.10.2022 - 20.10.2022
- 07.08.2022

Kurssin tarkoitus:

Muodostelmien johdon koulutuksen tarkoituksena on jakaa rauniopelastustoiminnasta saatujen kansainvälisen pelastustoiminnan muodostelman johtamisen oppeja eteenpäin, uusille pelastuslaitosten hallinnoimille muodostelmille. Kurssi on suunnattu kansainväliseen valmiuteen tähtäävien muodostelmien johtotehtävissä (joukkueenjohtajat, joukkueen varajohtajat, yhteyshenkilöt, ICT jne.) työskenteleville henkilöille.

Kurssin tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on luoda yhteneväiset johtamisen perustoimintamallit kaikille Suomen kansainväliseen pelastustoimintaan osallistuville muodostelmille.

Koulutukseen osallistuttuaan osallistuja osaa:

  • tunnistaa tärkeimmät kansainvälisen pelastusmuodostelman johtamisen erityispiirteet
  • tunnistaa tyypillisimmät kansainvälisen pelastustehtävän koordinaatioon liittyvät toimijat ja osaa selittää niiden tehtävät ja mandaatit.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä on kansallisten, kansainväliseen valmiuteen tähtäävien muodostelmien johdon henkilöstö, mukaan lukien ICT ja logistiikka-asiantuntijat.

Esitietovaatimukset

Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi (joko tavanomainen tai räätälöity)

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Ryhmätyöt
Työpajatoiminta

Kustannukset

Koulutus, majoitus ja ruokailut ovat osallistujille maksuttomia.

Lisätiedot

ensisijaisesti cp[at]pelastusopisto.fi
tai koulutussuunnittelija Tero Lähdesmäki, p. 0295453430

Ilmoittautuminen

Hae mukaan kurssille osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/3AC57A3A7F58769B

Accessibility