20112 Hälytysajoneuvon kuljettamisen riskienhallinta -kouluttajakoulutus - PERUTTU

Sopimushenkilöstökoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
24.01.2022 - 27.01.2022
03.11.2021 - 02.01.2022

Koulutus on peruttu

Koulutuksen tarkoitus

Koulutuksen tarkoitus on parantaa hälytysajoneuvon kuljettamisen riskien hallintaa ja turvallisuuskulttuuria sekä vähentää hälytysajoneuvoille tapahtuvia onnettomuuksia.

Koulutus antaa valmiuden toimia sopimushenkilöstön hälytysajoneuvon kuljettajakurssin ajokouluttajana. Sopimushenkilöstön kuljettajakurssin vastaavalta kouluttajalta vaaditaan tämän lisäksi sopimushenkilöstön vastaavan kouluttajan pedagoginen pätevyys.

Kohderyhmä

Pelastusalan henkilöt, jotka toimivat tai tulevat toimimaan hälytysajoneuvojen kuljettajien ajokouluttajina. Tämän koulutuksen mukaisten kuljettajakurssien pitäminen edellyttää yhtä kouluttajaa kuutta oppilasta kohti.

Valintaperusteet

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 15 osallistujaa, jotka valitaan kelpoisuusedellytykset ja alueellinen edustus huomioiden.

 • Alaikäraja kurssille osallistumiselle on 25 vuotta koulutuksen alkuun mennessä
 • Osallistujalla tulee olla voimassa oleva vähintään C-ajoneuvoluokan ajo-oikeus
 • Osallistujalla tulee olla riittävä ajo- ja hälytysajokokemus. Hakijoiden tulee kuvata hakemuksessa ajokokemuksensa yleensä ja hälytysajokokemus erikseen, sekä mistä ajoneuvoluokasta kyseinen kokemus on.

Pelastusopisto arvioi ajokokemuksien riittävyydet tapauskohtaisesti ja tekee koulutettavien lopulliset valinnat haun yhteydessä annettujen tietojen perusteella.

Mukaan tarvittava varustus ja välineistö

Ajoharjoituksiin soveltuva vaatetus. Koulumaali -  verkko-oppimisympäristön käyttöä sekä kurssilla pidettävää koetta varten tarvitset mukaan tarkoitukseen sopivan päätelaitteen.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen oppimistavoitteet saavuttanut osaa

 • tietojensa, taitojensa ja asenteensa perusteella jäljitellä hyväksyttävää hälytysajoneuvon kuljettajan liikennekäyttäytymistä, ennakointia, taloudellista ajamista ja oikeaa ajoneuvon käsittelyä perus- ja hätätilanteissa, sekä osaa kouluttaa kyseisiä tietoja, taitoja ja asenteita
 • vaikuttaa ajokoulutettavien turvallisuuskulttuuriin ja riskien hallintaan työ-, liikenne- sekä pelastettavien asiakasturvallisuuden näkökulmista
 • asettaa ja esitellä ajokoulutuksen tavoitteet koulutettaville osaamisperustaisesti
 • arvioida oppimistavoitteiden saavuttamista yhteistyössä oppilaiden kanssa kurssin aikana ja lopuksi

Koulutuksen sisältö

 • riskien hallinta ja turvallisuusosaaminen
 • hälytysajoneuvojen kuljettamiseen liittyvää keskeinen lainsäädäntö
 • hälytysajoneuvon kuljettajan liikennekäyttäytyminen sovelletun GDE-mallin mukaan
 • ennakoiva riskien hallinta ja ennakoiva ajaminen
 • fysiikan lait, ajoneuvotekniikka ja taloudellinen ajaminen
 • esimerkkitapaukset
 • oppimistavoitteiden asettaminen ja osaamisen arviointi
 • demonstraatiot ja ajoneuvon käsittelyharjoitukset perus- ja hätätilanteissa
 • opetusharjoitukset luokassa ja ajoharjoitteluradalla
 • osaamisen arviointi
 • Pelastusopiston sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä ja kurssin sijoittuminen järjestelmään
 • vastaavan kouluttajan tehtävät kurssin organisoimiseksi ja toteuttamiseksi

Aikataulu

Koulutus kestää neljä päivää (40 tuntia (1,5 op))
Ma 24.1 - to 27.1.2022

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, aktivoivat luennot, pienryhmätyöskentely, demonstraatiot, harjoitukset

Kustannukset
912 € / osallistuja (alv. 0%, veroton koulutuspalvelu). Hinta sisältää opetuksen, oppimateriaalin ja lounaan koulutuspäivinä.
Majoitus on omakustanteinen. Kurssin hinta määräytyy Sisäministeriön asetuksen Pelastusopiston maksullisista suoritteista (1292/2021, 1§) perusteella.

Peruutukset
Osallistumisen peruminen onnistuu ilmoitusvahvistuksen kautta maksutta ilmoittautumisaikana. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % kurssimaksusta.

Majoitus
Jokainen osallistuja varaa majoituksensa itse. Pelastusopistolla on tarjolla rajoitetusti majoitusta kurssihotellissa johtuen opiskelija-asuntolan saneeraustöistä sekä tutkinto-opiskelijamäärien lisäyksestä. Majoitusta voi tiedustella opiskelijapalveluista p. 0295 453 492.

Lisätiedot
Toteutukseen ja sisältöön liittyvät asiat
Opettaja Ari Kivari, ari.kivari@pelastusopisto.fi tai 0295 453 416

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat
sopimushenkilostokoulutus@pelastusopisto.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumislomake 24. - 27.1.2022 »

Accessibility