30844 Evakuointi- ja valmiuskeskuskoulutus KURSSI ON TÄYNNÄ

Varautumiskoulutus
Toimialakohtainen ja valtakunnallinen koulutus
Sisäministeriön hallinnonalan varautumiskoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
10.11.2022 - 10.11.2022
07.10.2022 - 26.10.2022

Kohderyhmä:
Evakuointikeskuksen perustamiseen osallistuvat ja toiminnallisista järjestelyistä vastaavat kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden henkilöstö. Koulutuspäivä soveltuu hyvin myös kolmannen sektorin sekä pelastuslaitosten edustajille.

Asiasisältö:
Koulutuspäivässä käsitellään evakuoinnin perusteita, käsitteitä ja määritelmiä, evakuointikeskuksen perustamista STM:n ohjeen (2015) perusteella sekä alueellisen valmiuskeskuksen (AVAK) perustamista.

Kustannukset:
Koulutus on osallistujille maksuton.

Lisätiedot:
Yliopettaja Petri Huttunen, puh. 0295 453 532
Opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 0295 453 488

Accessibility