10237 07 DGR- ja logistiikkakurssi

Kansainvälinen koulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
25.10.2022 - 28.10.2022
- 04.09.2022

Kurssin tarkoitus

Koulutuksen tarkoituksena on parantaa teknisen avun tiimin (TAST) ja muodostelmien logistiikasta vastaavien henkilöiden osaamista muodostelman logistiikkaan sekä rahankäyttöön liittyvistä asioista. Tavoitteena on, että kurssin jälkeen kurssilainen ymmärtää muodostelman logistiikan toiminnot operaation eri vaiheissa.

Kurssin DGR-osuus on suunnattu vaarallisten aineiden lähettäjän, pakkaajan ja maakäsittelijän tehtäviä mahdollisesti operaatioissa suorittaville asiantuntijoille, jotka ovat käyneet IATA DGR-kurssin viimeisen kahden vuoden aikana tai ovat halukkaita toimimaan edellä mainitussa tehtävässä tulevaisuudessa.

Kurssin tavoitteet

Kurssin jälkeen osallistuja:

 • tuntee käteisen rahan luovutus- ja palautusprosessin
 • osaa dokumentoida rahan käytön
 • osaa toimia työturvallisuusmääräyksien mukaisesti FRT-varastolla
 • ymmärtää, miten varustekeräilyn prosessi toimii
 • osaa toteuttaa varustekeräilyn prosessin mukaisesti kohdemaan olosuhteet huomioiden
 • ymmärtää/tiedostaa mitä pakkausmuotoja on käytössä
 • osaa selittää pakkausjärjestelmän rajoitteet ja valita oikeat pakkausmuodot
 • osaa pakata kaluston pakkausjärjestelmän mukaisesti
 • tietää TAST-kaluston vaaralliset aineet ja miten ne on pakattu, mihin ne on pakattu ja pakolliset merkinnät
 • ymmärtää lääkepakkaukseen liittyvät muodollisuudet
 • hallitsee tehtävänkuvat logistics / logistics officer sekä ymmärtää tehtävien vastuun:
  • hälytysvaiheessa
  • operaation aikana
  • hand-over / paluun aikana
 • hallitsee vaarallisten aineiden lähettäjän, pakkaajan ja maakäsittelijän tehtävät ja saa / säilyttää tarvittavat luvat tehtäviin.

Kohderyhmä

TAST-erikoiskurssin ja/tai leiri- ja logistiikkakoulutuksen suorittaneet henkilöt. Muodostelmien jäsenet. Logistiikka-alan koulutus ja työkokemus katsotaan hakijalle eduksi.

Esitietovaatimukset

 • Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi tai USAR-peruskurssi
 • BSAFE online security awareness training
 • United Nations Prevention of Sexual Harassment and Abuse (PSHA) by United Nations Personnel – Working Harmoniously -verkkokurssi
 • Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) by United Nation Personnel -verkkokurssi

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja käytännön koulutus
Moodle-oppimateriaalit

Kustannukset

Koulutus, majoitus ja ruokailut ovat osallistujille maksuttomia.

Lisätiedot

Ensisijaisesti cp[at]pelastusopisto.fi
tai koulutussuunnittelija Tero Lähdesmäki, p. 0295 453 430

Hakeminen

Hae mukaan osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/F6B0080FAA96A66D

Liitä mukaan hakemukseen ajantasainen EuropassCV

Accessibility