20105 Vastaavien kouluttajien seminaari: Savusukellus ja Putoamisvaarallisella alueella työskentely

Sopimushenkilöstökoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
16.03.2021 - 17.03.2021
15.10.2020 - 19.02.2021
14.09.2021 - 15.09.2021
20.11.2020 - 20.08.2021

                                                      Palosuojelurahasto

Sopimushenkilöstön vastaavien kouluttajien seminaari
Savusukelluskurssi, Putoamisvaarallisella alueella työskentely

Kohderyhmä

Erityisesti ne henkilöt, jotka toimivat jatkossa yllä mainituilla kursseilla vastaavina kouluttajina. Seminaariin osallistuminen ei edellytä suoritettua vastaavan kouluttajan koulutusta, myös kursseilla toimivat kouluttajat ovat tervetulleita. Huomioitavaa on kuitenkin se, että seminaarin jälkeen pitkän lisenssin (siirtymäaika + kolme vuotta), saavat vain vastaavan kouluttajan koulutuksen suorittaneet.  Uusien kurssiaineistojen seminaareihin osallistuminen on pakollista, mikäli henkilö aikoo jatkossa toimia vastaavana kouluttajana em. sopimushenkilöstökursseilla. Jos olet osallistunut kurssin seminaariin jo aiemmin (2019-2020) ei tähän tilaisuuteen osallistuminen ole enää välttämätöntä.

Seminaarin sisältö

 • Pelastusopiston sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä
 • Koulumaali-oppimisympäristö
 • kurssien sisällöt, verkko-oppimisympäristö ja opetusmateriaalit
 • kurssien ohjaaminen

Seminaarin opetustavoitteet
Antaa valmiudet toimia vastaavana kouluttajana ko. kursseilla.

Asiasisällön osuus

 • Pelastusopiston sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä, tilannekatsaus
 • toimiminen Koulumaali-oppimisympäristössä
 • kurssien sisältö, oppitunnit ja harjoitukset
 • mitä osaamista kurssien ohjaaminen edellyttää

Seminaarin osaamistavoitteet
Seminaarin jälkeen osallistuja osaa:

 • kertoa Pelastusopiston sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmän yleisellä tasolla
 • käyttää Koulumaali - oppimisympäristöä kursseilla kouluttajan roolissa
 • opettaa kurssien sisällöt, oppitunnit ja harjoitukset hyödyntäen Koulumaali - oppimisympäristöä
 • kertoa, mitä osaamista kurssien ohjaaminen vaatii

Seminaariin osallistumisesta annetaan todistus, jonka sisältö ja voimassaolo määrittyvät osallistujan taustan mukaan (kts. ilmoittautumislomake).

Seminaarin opetusmenetelmät
Luennot, keskustelut ja seminaariin liittyvät tehtävät.

Oma tietokone on välttämätön, jotta voit kirjautua Koulumaali - oppimisympäristöön.

Ohjelma

Savusukellus asuinhuoneistopaloissa -kurssi

08:00 Ilmoittautuminen ja kahvit
08:30 Savusukelluskurssin seminaarin avaus
09:45 Vastaavana kouluttajana toimiminen Savusukelluskurssilla
10:30 Savusukelluskurssin verkko-oppimisympäristö Koulumaalissa
11:30 Lounas
12:30 Savusukelluskurssin opetusmateriaali
14:00 Kahvi
14:30 Savusukelluskurssin opetusmateriaali
16:00 Päivän yhteenveto

Putoamisvaarallisella alueella työskentely -kurssi

08:00 Ilmoittautuminen ja kahvit
08:30 PVAT -kurssin seminaarin avaus
09:45 Vastaavana kouluttajana toimiminen PVAT-kurssilla
10:30 PVAT-kurssin verkko-oppimisympäristö Koulumaalissa
11:30 Lounas
12:30 PVAT-kurssin opetusmateriaali
14:00 Kahvi
14:30 PVAT-kurssin opetusmateriaali
16:00 Päivän yhteenveto

Kustannukset
112 € / osallistuja / päivä (alv:ton koulutuspalvelu).
Hinta sisältää seminaarin, materiaalin sekä ohjelmaan merkityt kahvit ja lounaan. Majoitus ei sisälly hintaan.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen seminaariin tapahtuu Webropolin kautta
Vastaavien kouluttajien seminaari 16. - 17.3.2021 » ilmoittaudu tästä
Vastaavien kouluttajien seminaari 14. - 15.9.2021 » ilmoittaudu tästä

Ilmoittautumisaika päättyy kevään (16.-17.3.2021) seminaarin osalta 19.2.2021 ja syksyn (14.-15.9.2021) seminaarin osalta 20.8.2021.

Peruutukset voi tehdä veloituksetta ilmoittautumisaikana. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehtävistä peruutuksista osallistujilta veloitetaan 50 % kurssimaksusta. Peruutusilmoitukset tehtävä sähköpostilla sopimushenkilostokoulutus@pelastusopisto.fi.

Lisätiedot
Suunnittelija, Pasi Uurasmaa, pasi.uurasmaa@pelastusopisto.fi tai 0295 453 523
Opiskelijapalvelut,  sopimushenkilostokoulutus@pelastusopisto.fi tai 0295 453 468

Accessibility