30504 Varautumisen peruskurssi

Varautumiskoulutus
Peruskurssit, kuntien ja alueellinen varautumiskoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
12.01.2021 - 13.01.2021
15.10.2020 - 11.12.2020
13.04.2021 - 14.04.2021
15.10.2020 - 12.03.2021
27.04.2021 - 28.04.2021
15.10.2020 - 26.03.2021

Kohderyhmä:
Kuntien, kuntayhtymien ja pelastustoimen sekä valtion paikallis- ja aluehallinnon viranhaltijat, luottamushenkilöt ja järjestöjen edustajat. Keskeisistä julkisista palveluista vastaavat viranhaltijat.

Osallistujien vähimmäismäärä kurssille on 12 henkilöä ja maksimi 30 henkilöä. Pelastusopisto valitsee kurssille osallistujat.

Asiasisältö:
Kurssi sisältää perusteita kokonaisturvallisuudesta, yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta, uhkamalleista, varautumista ohjaavasta lainsäädännöstä, valmiussuunnittelusta, väestönsuojelusta, kriisiviestinnästä, sekä varautumisesta häiriötilanteiden hallintaan ja poikkeusolojen erityispiirteisiin.
Kurssi sisältää luentoja, ryhmäkeskusteluja ja harjoituksia.

Peruskurssia täydentävät seuraavat Pelastusopiston järjestämät koulutukset:
- Yhteistoiminta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa (2 pv)
- Kunnan kriisijohtamiskoulutus ( 1 pv)

Kustannukset:
Muualla kuin Pelastusopistolla järjestettävillä kursseilla kurssi ja kurssimateriaali ovat maksuttomia. Lähettävät tahot vastaavat osallistujiensa muista kustannuksista (matkat, majoitus, päivärahat ym.)

Lisätietoja:
Pelastusopisto, opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 0295 453 488.

Accessibility