20001 Valvonnan ja palotarkastuksen peruskurssi

Onnettomuuksien ehkäisy
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
20.04.2021 - 22.04.2021
15.10.2020 - 31.03.2021

"

Kurssin tarkoitus

Kurssi antaa valmiuksia turvallisuuspoikkeamien havaitsemiseen ja - arviointiin sekä valvonnan suorittamiseen
hyvää hallintotapaa noudattaen.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu pelastusviranomaisille sekä muille toimijoille, jotka suorittavat työssään tavanomaisiin
valvontakohteisiin turvallisuus viestintää, opastusta tai valvontaa. Kurssi soveltuu mm. pelastajille, paloesimiehille,
kiinteistönhuolto- ja/tai turvallisuusvastuuhenkilöille.

Esitietovaatimukset

Kurssille ei ole erityisiä ennakkotietovaatimuksia.

Valintaperusteet

Kurssille valitaan n. 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssin tavoitteet

Kurssin käytyään osallistuja osaa

  • toteuttaa perusvalvontaa tavanomaisissa valvontakohteissa
  • tunnistaa valvonta kohteessa keskeisimpiä turvallisuuspoikkeamia
  • opastaa asianosaista tunnistamaan ja eliminoimaan turvallisuuspoikkeamia
  • laatia palotarkastuspöytäkirjan hyvää hallintotapaa noudattaen

Kurssin sisältö

Kurssilla käsitellään keskeisimpiä säädöksiä, valvonnan ja palotarkastuksen näkökulmasta.
Käsiteltäviä kohteita ovat mm. koulut, myymälät, pienehköt teollisuuskohteet (metalli, puu) sekä
asuinrakennukset (ok, kt, rt). Asuinrakennuksia käsitellään omavalvontamenettelyn osana.
Kurssilla käydään läpi säädösten keskeisiä sisältöjä sekä erilaisia vaikuttamisen keinoja
kohteen turvallisuuden arvioinnin ja parantamisen tueksi.

Kurssin laajuus

Kurssin laajuus on 3 pv / 24h
Kurssi vastaa laajuudeltaan noin 1op (24h kontaktiopetus ja 3h itsenäinen aineistoon tutustuminen)

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan luentojen ja pieni muotoisten tehtävien sekä tarkastusharjoitus käynnin avulla.
Kurssilla voidaan hyödyntää myös palotarkastus simulaattoreita sekä Moolde ympäristöä.

Kustannukset

Kurssin hinta on 595,00€ / osallistuja (+alv).
Kurssin hintaan sisältyy luentojen ja muun opetuksen lisäksi ohjelmaan merkityt lounaat sekä aloitus- ja päätöskahvit.
Kurssiin liittyvä luento- ja opintomateriaali on saatavana sähköisenä kurssin jälkeen.
Materiaalin latausosoite ilmoitetaan kurssilla.

Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta
Airi Turtiaiselta (ks. lisätiedot).

Lisätiedot

Opetukseen liittyvät asiat
Kurssin johtaja vanhempi opettaja Ismo Kärkkäinen, ismo.karkkainen@pelastusopisto.fi tai 0295 453 463

Ilmoittautumiseen tai majoitukseen liittyvät asiat
Opintosihteeri Airi Turtiainen, airi.turtiainen@pelastusopisto.fi, puh. 0295 453 492

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin ""Ilmoittaudu tästä"" kautta.

Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille viikon sisällä hakuajan päättymisestä."

Accessibility