20056 Toiminta paloteknisillä laitteistoilla

Onnettomuuksien ehkäisy
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
23.03.2021 - 25.03.2021
15.10.2020 - 01.03.2021

Kurssin tarkoitus:
Kurssin auttaa ymmärtämään paloteknisten laitteistojen perustoimintaperiaatteita ja antaa valmiuksia
käyttää paloteknisiä laitteistoja pelastustoiminnan tukena.

Kohderyhmä:
Ensisijaisesti pelastuslaitosten pelastustoimintaa tekevä päällystö ja alipäällystö, myös teollisuuden palopäällystö.
Soveltuu myös pelastuslaitosten valvontahenkilöstölle, jotka työssään ovat laitteistojen kanssa tekemisissä.
Lisäksi soveltuu yksityissektorilla toimivalle henkilöstölle, jotka toimivat paloteknisten laitteistojen kanssa.

Esitietovaatimukset:
Pelastaja-, alipäällystö- tai päällystötutkinto ensisijaisille hakijoille, myös muu soveltuva tutkinto.

Valintaperusteet:
Kurssille valitaan enintään 12 osallistujaa ensisijaisesti pelastuslaitosten päällystö ja alipäällystö tehtävissä
toimivista henkilöistä.

Kurssin tavoitteet:
Kurssin tavoitteena on laitteistojen käyttö ja hyödyntäminen pelastustoiminnassa
Kurssin käytyään osallistuja:

  • tuntee paloteknisiin laitteistoihin liittyvät käsitteet
  • ymmärtää paloteknisten laitteistoiden toimintaperiaatteet
  • osaa käyttää paloteknisiä laitteistoja tavanomaisissa kohteissa oikein
  • osaa hyödyntää laitteistoja osana pelastustoimintaa

Kurssin sisältö:

  • automaattisen paloilmoittimen rakenne
  • sprinklerilaitteistojen rakenne
  • savunpoistolaitteistojen rakenne
  • operatiivinen toiminta em. laitteistoilla
  • laitteistojen toiminta ""tulipaloteatterissa""
  • tilanneharjoituksia em. laitteistoilla

Kurssin laajuus:
Kurssin laajuus 23 tuntia.
Kurssi vastaa laajuudeltaan noin 1op (23h kontaktiopetus ja 4h itsenäinen aineistoon tutustuminen)

Opetusmenetelmät:
Aktivoivat luennot, demonstraatiot, harjoittavaa opetusta paloteknisillä laitteistoilla.

Kustannukset:
Kurssin hinta on 685,00€ / osallistuja.
Kurssin hintaan sisältyy luentojen ja harjoitusten lisäksi ohjelmaan merkityt lounaat sekä aloitus- ja päätöskahvit.
Kurssiin liittyvä luento- ja opintomateriaali on saatavana sähköisenä kurssin jälkeen.
Materiaalin latausosoite ilmoitetaan kurssilla.

Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta
Airi Turtiaiselta (ks. lisätiedot).

Lisätiedot:
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssin johtaja Ari Mustonen, ari.mustonen@pelastusopisto.fi tai 0295 453 467

Ilmoittautumiseen tai majoitukseen liittyvät asiat
Opintosihteeri Airi Turtiainen, airi.turtiainen@pelastusopisto.fi, puh. 0295 453 492

Ilmoittautuminen:
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin ""Ilmoittaudu tästä"" kautta.

Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille viikon sisällä hakuajan päättymisestä."

Accessibility