20038 Uudet sammutustekniikat

Pelastustoiminta
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
29.03.2021 - 31.03.2021
15.10.2020 - 08.03.2021
09.11.2021 - 11.11.2021
15.10.2020 - 18.10.2021

"Kurssin tarkoitus:
Perinteisiä letkuselvityksiä kevyempiä sammutusmenetelmiä voidaan hyödyntää laajoissa kohteissa, joissa selvitysmatkat ovat pitkiä (mm. sairaalat, kauppakeskukset). Uudet menetelmät voivat tuoda parannuksia kaupunkikohteiden palontorjuntaan, kun varsinainen palokohde saavutetaan nykyistä nopeammin. Haja-asutusalueilla ensimmäinen kohteeseen saapuva yksikkö voi olla yksikkö, jossa ei ole välineistöä eikä miehistöä perinteisten letkuselvitysten tekoon. Näitä asioita käydään kurssilla läpi ja harjoitellaan täydentäviä sammutusmenetelmiä käytännössä harjoitusalueella eri palosimulaattoreissa. Kurssilta saa sähköistä materiaalia (luentoja ja videoita) oman osaamisen syventämiseen ja jota voi hyödyntää työpaikkakoulutuksessa luennoilla ja harjoituksissa.

Kohderyhmä:
Pelastuslaitosten, sopimuspalokuntien, teollisuuslaitosten operatiivinen henkilöstö.

Osaamisvaatimukset:
Pelastaja-/palomiestutkinto tai vastaavat tiedot. Savusukelluskelpoisuus ei kaikilla osanottajilla ole välttämätöntä, mutta oltava tiedot ja taidot huoneistopalon sammutustekniikasta sekä kyettävä käyttämään paineilmalaitetta.

Kurssin tavoitteet:
Kurssin käytyään osallistuja

Ymmärtää:

  • täydentävien sammutusmenetelmien merkityksen toiminnan tehokkuuden kannalta
  • että tehokas pelastustoiminta voi alkaa myös nopeilla täydentävillä sammutusmenetelmillä
  • työturvallisuuden tärkeyden sammutusmenetelmiä käytettäessä

Osaa:

  • valita oikean käsisammuttimen ja käyttää sitä huoneistopalossa
  • käyttää sammutinleikkuria
  • käyttää UHPS-sammutinta
  • käyttää reppusammuttimia
  • käyttää heittosammuttimia
  • soveltaa sammutusmenetelmiä palon eri tilanteissa

Kurssin sisältö:
Kurssi muodostuu sovelletuista harjoituksista, teorialuennoista sekä niihin liittyvistä käytännön demonstraatioista. Pääpaino kurssilla on harjoituksissa, joissa täydentäviä sammutusmenetelmiä sovelletaan käytännössä. Kurssilla annetaan myös käyttökoulutus cobra-sammutinleikkurin ja UPHS:n turvalliseen käyttöön.

Kurssin laajuus:
Kurssin kesto on 3 pv/ 25 h

Opetusmenetelmät:
Aktivoivat luennot sekä demonstraatiot ja harjoitukset harjoitusalueella.

Kustannukset:
Kurssin hinta on 1495 € / osallistuja (arvonlisäveroton koulutuspalvelu). Hinta sisältää opetuksen, oppimateriaalin, Pelastusryhmän ensitoimenpiteisiin kuuluvat selvitykset sammutustehtävissä -julkaisun, tilat, harjoitusalueen harjoituskohteet, harjoituksissa tarvittavan kaluston sekä ohjelmaan merkityt lounaat ja kurssin päätöskahvit. Hinnoitteluun on sovellettu Sisäministeriön asetusta Pelastusopiston maksullisista suoritteista (1047/2018, 4§).

Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta Airi Turtiaiselta (ks. lisätiedot).

Lisätiedot:
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssin johtaja Ismo Huttu, ismo.huttu@pelastusopisto.fi tai 0295 453440

Ilmoittautumiseen tai majoitukseen liittyvät asiat
Opintosihteeri Airi Turtiainen, airi.turtiainen@pelastusopisto.fi, puh. 0295 453 492"

Accessibility