20043 Sopimuspalokunnan päällikkökurssi

Sopimushenkilöstökoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
27.08.2021 - 29.08.2021
04.05.2021 - 01.08.2021
18.09.2021 - 19.09.2021
-
01.11.2021 - 05.11.2021
-

Kohderyhmä
Sivutoimiselta ja vapaaehtoiselta henkilöstöltä vaadittavan koulutusjärjestelmän mukaiset yksikönjohtajakurssit hyväksytysti suorittaneet

Esitietovaatimus
Valitulla täytyy olla hyväksytysti suoritettuna yksikönjohtajakurssi.

Noin kolme viikkoa ennen kurssin alkua lähetettävien ennakkotehtävien laatiminen.

Asiasisältö
Lähtötasotentti ja lopputentti.
Kurssilla käsitellään luennoin ja harjoituksin seuraavia opetusaiheita:
pelastushallinto
kouluttaminen
pelastustoiminnan johtaminen
pelastusneuvonta ja tiedottaminen
johtamistaito
palonehkäisy
sammutus- ja pelastustekniikka

Valintaperusteet ja hakeminen
Kurssille valitaan 13 opiskelijaa.

Kurssille haetaan Webropol -lomakkeen kautta:
Hakulomake: Sopimuspalokunnan päällikkökurssi 27.8. - 5.11.2021 »

Lisätietoja kurssista
Kurssi toteutetaan kolmena lähiopetusjaksona Pelastusopistolla. Ensimmäinen jakso pidetään 27. - 29.8., toinen jakso 18. - 19.9., ja kolmas jakso 1.- 5.11.2021
Tutkintoon johtava opiskelu antaa sopimuspalokunnan päälliköltä vaadittavan pätevyyden.
Sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön pätevyysvaatimukset todetaan
Pelastuslaissa ja -asetuksessa (Pelastuslaki 379/2011, 57§ pelastustoimen
henkilöstön kelpoisuusvaatimukset ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta
407/2011 7§ pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen henkilöstön ja sopimuspalokunnan henkilöstön kelpoisuus).

Kustannukset
1390 €/henkilö. Kurssimaksuun sisältyy opetus, oppimateriaali, majoitus (Kuopion jaksoilla) sekä lounas kurssipäivinä.

Lisätiedot
Opetukseen liittyvät asiat
Yliopettaja Matti Hurula puh. 0295 45 3541

Ilmoittautumiseen tai majoitukseen liittyvät asiat
sopimushenkilostokoulutus@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 468

Accessibility