20067 Sopimupalokunnan päällikkökurssi

Sopimushenkilöstökoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
05.02.2021 - 07.02.2021
21.10.2020 - 11.01.2021
20.02.2021 - 21.02.2021
-
12.04.2021 - 16.04.2021
-

Kohderyhmä:
Sivutoimiselta ja vapaaehtoiselta henkilöstöltä vaadittavan koulutusjärjestelmän mukaiset yksikönjohtajakurssit hyväksytysti suorittaneet

Esitietovaatimus:
Valitulla täytyy olla hyväksytysti suoritettuna yksikönjohtajakurssi.

Noin kolme viikkoa ennen kurssin alkua lähetettävien ennakkotehtävien laatiminen.

Asiasisältö:
Lähtötasotentti ja lopputentti.
Kurssilla käsitellään luennoin ja harjoituksin seuraavia opetusaiheita:
pelastushallinto
kouluttaminen
pelastustoiminnan johtaminen
pelastusneuvonta ja tiedottaminen
johtamistaito
palonehkäisy
sammutus- ja pelastustekniikka

Valintaperusteet ja hakeminen:
Kurssille valitaan 20 opiskelijaa.

Kurssille haetaan Webropol -lomakkeen kautta:
Hakulomake: Sopimuspalokunnan päällikkökurssi 5.2. - 16.4.2021 »

Lisätietoja kurssista:
Kurssi toteutetaan kolmena jaksona Pelastusopistolla. Ensimmäinen jakso pidetään 5.2. - 7.2., toinen jakso 20.-21.2., ja kolmas jakso 12.- 16.4.2021
Tutkintoon johtava opiskelu antaa sopimuspalokunnan päälliköltä vaadittavan pätevyyden.
Sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön pätevyysvaatimukset todetaan
Pelastuslaissa ja -asetuksessa (Pelastuslaki 379/2011, 57§ pelastustoimen
henkilöstön kelpoisuusvaatimukset ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta
407/2011 7§ pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen henkilöstön ja sopimuspalokunnan henkilöstön kelpoisuus).

Kustannukset:
1390 €/henkilö. Kurssimaksuun sisältyy opetus, oppimateriaali, majoitus (Kuopion jaksoilla) sekä lounas kurssipäivinä.

Lisätiedot:
Yliopettaja Matti Hurula, puh. 0295 45 3541
Opintosihteeri, puh. 0295 453 468

Accessibility