20104 Sopimushenkilöstön vastaavan kouluttajan koulutus, alueelliset kurssit 2021

Sopimushenkilöstökoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
13.01.2021 - 15.01.2021
15.10.2020 - 22.12.2020
17.02.2021 - 19.02.2021
15.10.2020 - 26.01.2021
22.03.2021 - 24.03.2021
15.10.2020 - 28.02.2021
01.09.2021 - 03.09.2021
15.10.2020 - 10.08.2021
10.11.2021 - 12.11.2021
15.10.2020 - 19.10.2021
01.12.2021 - 03.12.2021
15.10.2020 - 09.11.2021

Kohderyhmä
Pelastustoimen sopimushenkilöstön vastaavaksi kouluttajaksi hakeutuvat,
valintaperusteissa määritellyt henkilöt (kts.liite Opetussuunnitelma 2020).

Alueellisille kursseille valitaan ensisijaisesti ko. alueelta tulevat, hakukelpoisuuden täyttävät hakijat. Mikäli paikkoja jää vapaaksi, voidaan koulutukseen valita myös toisilta alueilta tulevia hakijoita. Lähtökohtaisesti alueellisille kursseille valitaan enintään 15 kurssilaista, poikkeukset mahdollisia. Alueellisia hakuohjeita ja/tai lisätietoja toteutukseen liittyen päivitetään alle hakuaikojen mukaisesti.

Pääsykriteerit vastaavan kouluttajan koulutukseen (ops 2020)

Vastaavan kouluttajan koulutukseen hakeutuvalla on oltava joko pelastustoimen alipäällystön virkaan
riittävä muodollinen koulutus tai muu riittävä koulutus ja kokemus, jotka Pelastusopisto arvioi.
Voidakseen toimia kursseilla kouluttajana voi vastaavalla kouluttajalla kurssikohtaisesti olla määriteltynä
fyysisiä ja psyykkisiä vaatimuksia.

Kurssin tarkoitus
Kurssi antaa lisenssin toimia sopimushenkilöstön vastaavana kouluttajana.
Kurssin tarkoitus on erityisesti parantaa vastaavan
kouluttajan pedagogisia valmiuksia.

Kurssin tavoitteet
 Vastaavan kouluttajakoulutuksen suorittanut osaa

 1. Muistamisen taso
  - kertoa oppimistapahtuman suunnittelun ja toteutuksen vaiheet
 2. Ymmärtämisen taso
  - selittää ja perustella sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmäkokonaisuuden
  sekä vaikutuksen pelastustoimintaan
  - selittää, mitä tarkoittaa pedagogiikka ja didaktiikka painottuen konstruktivistis-
  realistiseen oppimisnäkemykseen
  - selittää oppiminen muutoksena tiedoissa, taidoissa ja asenteissa
  - perustella oppimistapahtuman suunnittelun merkityksen oppimiselle
  - perustella kohderyhmäanalyysin ja tavoitteenasettelun merkityksen oppimiselle
  - perustella oppimiskeskustelun vaikutuksen oppimiseen
 3. Soveltamisen taso
  - toteuttaa kurssilla opittua koulutusmallia
  - tehdä kohderyhmäanalyysin ja asettaa osaamisperustaisen oppimistavoitteen
  koulutettavaan aiheeseen
  - valita aiheeseen sopivan opetusmenetelmän
  - toteuttaa oppimistapahtuman
  - ohjata oppimiskeskustelun vakiotoimintamallin mukaisesti
  - hyödyntää koulutusmateriaalia Moodlessa vastaavan kouluttajan roolissa
  - ohjata ja motivoida kurssilaiset käyttämään Moodlea
  - toteuttaa valitsemansa kurssin asetettujen tavoitteiden mukaisesti
 4. Analysoimisen taso
  - analysoida toteuttamiaan oppimistapahtumia kustannusvaikuttavuuden ja
  oppimistavoitteiden näkökulmasta
  - käytetty aika
  - valitut oppimisympäristöt, menetelmät ja materiaalit
  - oppimistulokset

Kursseille valitaan 15 - 18 osallistujaa (toteutuspaikasta riippuen), jotka osallistuvat alueella
järjestettäviin kolmeen kontaktipäivään. Mikäli kelpoisia hakijoita on enemmän kuin
koulutukseen voidaan ottaa, Pelastusopisto valitsee kelpoisista hakijoista
opiskelijat, huomioiden lähettävän tahon mahdollisen puoltojärjestyksen.
Alueellisille kursseille valitaan ensisijaisesti ko. alueelta tulevat hakijat.
Myös muilta alueilta tulevat  hakijat voivat tulla valituksi koulutukseen,
mikäli paikkoja jää vapaaksi.

Kurssin vähimmäisosallistujamäärä on 8 opiskelijaa.

Kurssin sisältö

 • sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä
 • kouluttajakoulutuksen tavoitteet ja rakenne
 • opiskelutaito
 • tietotekniikka ja monimuoto-opiskelu
 • tuntisuunnitelma
 • vuorovaikutus oppimistilanteissa
 • asiatyylinen teksti
 • esiintyminen
 • sopimushenkilöstön vastaavan kouluttajan koulutuksen perusteet, sopimushenkilöstön
  koulutuksen suunnittelu ja toteutus pelastusryhmän tasolla, sopimushenkilöstön
  koulutusjärjestelmän tunteminen, muodolliset ja sovelletut harjoitukset

Kurssin laajuus
1 (op), joka vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Opetusmenetelmät
Lähiopetus. Ennakkoon tutustuminen Pelastusopiston Moodlessa oleviin kurssimateriaaleihin (verkkokurssi).

Kurssin aika ja paikka
13.- 15.01.2021     Jyväskylä: tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin
17. - 19.02.2021    Vantaa: Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, asema 3
22. - 24.03.2021   Tampere: tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin
01. - 03.09.2021   Paikkakunta avoin
10. - 12.11.2021     Paikkakunta avoin
01. - 03.12.2021   Paikkakunta avoin

Kustannukset
Kurssien hinta on 336 €/osallistuja.
(Sisäministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista).

Alueellisten kurssien kurssimaksu sisältää kontaktiopetuksen, kahvit ja lounaat.
Maksu ei sisällä lähiopetuspäivien majoitusta tai päivällistä.
Hinta on alviton (koulutuspalvelu).

Haku päättyy
22.12.2020 (ensimmäinen kurssi)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 31.12.2020 mennessä.

26.1.2021  (toinen kurssi)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 2.2.2021 mennessä.

28.2.2021  (kolmas kurssi)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 8.3.2021 mennessä.

10.8.2021  (neljäs kurssi)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 17.8.2021 mennessä.

19.10.2021  (viides kurssi)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 26.10.2021 mennessä.

9.11.2021  (kuudes kurssi)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 16.11.2020 mennessä.

Lisätietoja
Opetukseen liittyvät asiat
suunnittelija Kirmo Savolainen
kirmo.savolainen@pelastusopisto.fi
tai puh. 0295 453 471

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat:
sopimushenkilostokoulutus@pelastusopisto.fi
tai
Opintosihteeri Sonja Lyytinen
sonja.lyytinen@pelastusopisto.fi
tai puh. 0295 453 468

Koulutuksiin haetaan Webropol-lomakkeen kautta:

Accessibility