10221 Rauniopelastustoiminnan jatkokurssit

Kansainvälinen koulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
26.04.2021 - 29.04.2021
- 14.02.2021

Kurssin tarkoitus

Rauniopelastustoiminnan jatkokurssin tavoitteena on syventää osallistujan osaamista ja ymmärrystä omasta rauniopelastustoiminnan osa-alueestaan. Kurssin aikana osallistuja saa laajemmat teoreettiset ja käytännön taidot osa-alueen välineistä, tekniikoista ja taktiikoista sekä turvallisista työskentelytavoista. Kurssi antaa osallistujalle riittävän osaamisen tason toimia oman osa-alueensa asiantuntijana niin kotimaassa kuin ulkomailla tapahtuvissa onnettomuuksissa.

Samanaikaisesti järjestetään neljän eri rauniopelastustoiminnan osa-alueen jatkokurssit:

 • Etsinnän jatkokurssi
 • Lääkinnän jatkokurssi
 • ICT-toiminnan jatkokurssi
 • Joukkueen johtamisen jatkokurssi.

Tarkemmat kurssikuvaukset ja linkit hakulomakkeille alla.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja käytännön koulutus

Moodle-oppimateriaali

Kustannukset

Koulutus, majoitus ja ruokailut ovat osallistujille maksuttomia.

Lisätiedot

Ensisijaisesti cp[at]pelastusopisto.fi

tai koulutussuunnittelija Jari Korpela, p. 0295453480

Rauniopelastustoiminta, Etsinnän jatkokurssi

Kurssilla etsintää tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena, joka muodostuu tiedustelusta, tietojen dokumentoinnista ja raportoinnista, turvallisuuden- ja riskien arvioinnista, eri etsintämenetelmistä ja niiden tehokkaasta ja tarkoituksenmukaisesta hyödyntämisestä muodostelmassa olemassa olevia työ- ja apuvälineitä käyttäen.

Kurssin tavoitteet

Koulutettavat tuntevat ryhmän osalta toimintamallit ja tavoitteet, jotta voidaan suoriutua rauniopelastustoiminnan etsinnän tehtävistä oikeilla välineillä ja menetelmillä, turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen.

Kurssin jälkeen osallistuja:

 • Tuntee rauniopelastustoiminnan etsinnän välineistön
 • Teknisen etsinnän osalta osaa toimia yhteistyössä koirakon kanssa
 • Koiranohjaajien osalta osaa toimita yhteistyössä pelastajien kanssa
 • Kykenee tekemään toimintaympäristön arviointia (assessment)
 • Hallitsee eri etsintämenetelmät ja -taktiikat ja osaa valita niistä tehtävään sopivan
 • Osaa hahmottaa toimintaympäristöä myös riskinarvioinnin ja turvallisuuden osalta
 • Osaa toimia etsinnän asiantuntijana.

Kohderyhmä

Rauniopelastustoiminnan erikoiskurssin suorittaneet sekä Kansainvälisen rauniopelastusmuodostelman (USAR) asiantuntijaryhmään kuuluvat henkilöt, jotka täyttävät rauniopelastajan ammatti- ja työkokemuskriteerit / koirakon vaatimus- ja työkokemuskriteerit.

Esitietovaatimukset

 • Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi tai USAR-peruskurssi
 • Rauniopelastustoiminnan erikoiskurssi (ei vaadita vanhan USAR Basic -kurssin suorittaneilta)
 • BSAFE online security awareness training
 • United Nations Prevention of Sexual Harassment and Abuse (PSHA) by United Nations Personnel – Working Harmoniously -kurssi
 • Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) by United Nation Personnel -kurssi

Hakeminen

Hakulomake: https://link.webropolsurveys.com/S/DC485C72231E37C4

Rauniopelastustoiminta, Lääkinnän jatkokurssi

Kurssin tavoitteet

Koulutettavat tuntevat ryhmän osalta toimintamallit ja tavoitteet, jotta voidaan suoriutua lääkintää vaativista tehtävistä oikeilla välineillä, oikeilla menetelmillä sekä turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen.

Kurssin jälkeen osallistuja:

  • Tunnistaa lääkinnän vakiotoimintamallit (SOPit) ja osaa toimia niiden mukaisesti (mm. vammapotilaan hoito, kivunhoito)
  • Osaa kirjata ja raportoida toimenpiteet INSARAGin vaatimusten mukaisesti
  • Osaa käyttää lääkinnän laitteita ja välineitä
  • Hallitsee ryhmän lääkkeiden käytön (sis. TXA + LyoPlas kuivaplasma sekä koirien lääkkeet)
  • Tietää K9-hoidon perusteet
  • Osaa listata FRT:n Medic-repun sisällön sekä käytössä olevat lääkkeet
  • Osaa toimia muodostelman medic-tehtävässä. 

Kohderyhmä

Rauniopelastustoiminnan erikoiskurssin suorittaneet sekä Kansainvälisen rauniopelastusmuodostelman (USAR) asiantuntijaryhmään kuuluvat henkilöt, jotka täyttävät lääkinnän asiantuntijan ammatti- ja työkokemuskriteerit. Osallistujilla tulee olla VALVIRAn antama todistus luvasta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä.

Esitietovaatimukset

 • Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi tai USAR-peruskurssi
 • Rauniopelastustoiminnan erikoiskurssi (ei vaadita vanhan USAR Basic -kurssin suorittaneilta)
 • BSAFE online security awareness training
 • United Nations Prevention of Sexual Harassment and Abuse (PSHA) by United Nations Personnel – Working Harmoniously -kurssi
 • Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) by United Nation Personnel -kurssi

Hakeminen

Hakulomake: https://link.webropolsurveys.com/S/48463AFC04F838EA

Rauniopelastustoiminta, ICT-toiminnan jatkokurssi

ICT-jatkokurssi on suunnattu sekä USAR- että TAST-tehtäviin hakeutuville asiantuntijoille.

Kurssin tavoitteet

Koulutettavat tuntevat ryhmän osalta toimintamallit ja tavoitteet, jotta voidaan suoriutua Finn Rescue Teamin ICT-tehtävistä oikeilla välineillä ja menetelmillä, turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen.

Kurssin jälkeen osallistuja:

 • Osaa käyttää Finn Rescue Teamin ICT-välineistöä
 • Tuntee USAR- ja TAST-toiminnan vakiotoimintaohjeet ICT:n ja tiedonhallinnan osalta
 • Tuntee kansainvälisessä pelastustoiminnassa käytettävät tiedonhallinnan alustat
 • Osaa käyttää ja ohjeistaa käyttämään radio- ja satelliittivarusteita
 • Tunnistaa ICT:n hallinnan kentällä
 • Osaa hahmottaa toimintaympäristöä myös riskinarvioinnin ja turvallisuuden osalta
 • Osaa toimia muodostelman ICT-asiantuntijana.

Kohderyhmä

Rauniopelastustoiminnan / Teknisen avun tukiryhmän erikoiskurssin suorittaneet sekä Kansainvälisen rauniopelastusmuodostelman (USAR) tai teknisen tuen (TAST) asiantuntijaryhmään kuuluvat henkilöt.

Esitietovaatimukset

 • Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi tai USAR-peruskurssi
 • Rauniopelastustoiminnan erikoiskurssi / Teknisen avun tukiryhmän erikoiskurssi (ei vaadita vanhan USAR Basic -kurssin tai TAST Basic -kurssin suorittaneilta)
 • BSAFE online security awareness training
 • United Nations Prevention of Sexual Harassment and Abuse (PSHA) by United Nations Personnel – Working Harmoniously -kurssi
 • Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) by United Nation Personnel -kurssi

Hakeminen

Hakulomake: https://link.webropolsurveys.com/S/88479BB7C69FF876

Rauniopelastustoiminta, joukkueen johtamisen jatkokurssi

Kurssin tavoitteet

Koulutettavat tuntevat toimintamallit ja tavoitteet, jotta voidaan suoriutua rauniopelastustoiminnan joukkueenjohdon tehtävistä oikeilla välineillä ja menetelmillä, turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen.

Kurssin jälkeen osallistuja:

 • Tuntee rauniopelastustoiminnan joukkueenjohdon tehtävät, vakiotoimintamallit (SOPit) ja osaa toimia niiden mukaisesti
 • Osaa perustaa OSOCC:in (On Site Coordination Operations Centre) ja tunnistaa sen tehtävät
 • Osaa perustaa RDC:n (Reception and Departure Centre) ja tunnistaa sen tehtävät
 • Tunnistaa UCC:n (USAR Coordination Cell) ja siihen liittyvät tehtävät
 • Tunnistaa kansainvälisessä pelastustoiminnassa käytettävät tiedonhallinnan alustat (GDACS, Virtual OSOCC) ja niiden toiminnan perusteet
 • Osaa nimetä tehtävässä tarvittavan dokumentoinnin (mm. INSARAG-lomakkeet)
 • Osaa laatia toimintasuunnitelman (Plan of Action)
 • Osaa hahmottaa toimintaympäristöä myös riskinarvioinnin ja turvallisuuden osalta.

Kohderyhmä

Kansainvälisen rauniopelastusmuodostelman (USAR) asiantuntijaryhmään kuuluvat henkilöt joilla on asiantuntijuutta eri osa-alueista sekä pyrkimys joukkueenjohdon tehtäviin. Hakijoille katsotaan eduksi kokemus operatiivisesta johtamisesta.

Esitietovaatimukset

 • Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi tai USAR-peruskurssi
 • Rauniopelastustoiminnan osa-alueen jatkokurssi (PDT)
 • Kansainväliseen- tai kansalliseen harjoitukseen osallistuminen
 • BSAFE online security awareness training
 • United Nations Prevention of Sexual Harassment and Abuse (PSHA) by United Nations Personnel – Working Harmoniously -kurssi
 • Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) by United Nation Personnel -kurssi
 • EU:n pelastuspalvelumekanismin kurssit (mukaan lukien TEC ja MBC) katsotaan eduksi.

Hakeminen

Hakulomake: https://link.webropolsurveys.com/S/D1BF27D8494800D2

Accessibility