10219 Rauniopelastusmuodostelman kenttäharjoitus MUSAR ModEx, Italia

Kansainvälinen koulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
01.03.2021 - 06.03.2021
01.11.2019 - 24.11.2019

Harjoituksen kuvaus

Suomi osallistuu Italiassa maaliskuussa 2021 järjestettävään rauniopelastustoiminnan kenttäharjoitukseen. Harjoitukseen lähetetään 40 henkilön vahvuinen rauniopelastusmuodostelma (MUSAR). Kenttäharjoituksessa muodostelma harjoittelee pelastustoimintaa vaativissa kenttäolosuhteissa, yhteistyössä muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa. Harjoitus sisältää useita erilaisia rauniopelastustoiminnan osa-alueita harjoittavia, pitkäkestoisia pelastustehtäviä. Harjoitus toteutetaan hälytysmuodossa, joten muodostelma valmistautuu työskentelemään harjoituksessa katastrofialueella yhtäjaksoisesti ja omavaraisesti.

Harjoituksen tavoitteet

Harjoituksen tavoitteena on harjoittaa kenttäolosuhteissa muodostelman yhteistoimintaa erilaisissa etsintä- ja rauniopelastustehtävissä. Lisäksi tavoitteena on testata ja kehittää yhteistoimintaa eri kansainvälisten toimijoiden kanssa sekä laajentaa osallistujien käytännön kokemusta pelastustoiminnasta pitkäkestoisissa suuronnettomuus- / katastrofitilanteissa.

Kohderyhmä

Kansainvälisen rauniopelastusmuodostelman (USAR) asiantuntijaryhmään kuuluvat henkilöt.

Erityisesti niillä asiantuntijoilla, joiden viimeisin KVPEL-osallistuminen oli IER-klassifiointi 2018, kannattaa päivittää aktiivisuutensa osallistumalla harjoitukseen.

Esitietovaatimukset

  • KVPEL-peruskurssi tai USAR-peruskurssi sekä rauniopelastamisen osa-alueen jatkokurssi (PDT, esim. läpäisyn PDT). Vuonna 2019 mukaan tulleilta on vaatimuksena Leiri- ja logistiikkakoulutus I tai II.
  • BSAFE online security awareness training.

Opetusmenetelmät

Moodle-oppimateriaali

Luento, kenttäharjoitus

Kustannukset / korvaukset

Harjoitukseen osallistuminen, majoitus ja ruokailut ovat osallistujille maksuttomia.

Harjoitukseen osallistujille maksetaan asiantuntijakorvaus, jonka suuruus on 500 €.

Harjoituksen ajalta ei makseta päivärahaa. Osallistujille korvataan matkat valtion matkustussäännön mukaisesti.

Lisätiedot

Ensisijaisesti cp[at]pelastusopisto.fi

tai koulutussuunnittelija Jari Korpela, p. 0295453480

Hakeminen

Harjoitus siirrettiin Covid19-pandemian vuoksi keväältä 2020. Osallistujavalinnat on tehty, mahdollisesti avautuvista paikoista ilmoitetaan erikseen.

Accessibility